« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
? BED—7“ 2,329
<br> _ „,„ „,; “\ /„II,',<.> | M MESTSKY URAD SEDLCANY *.(* " ',<.>,<,> ff? Í /' Odbor dopravy a silničního hospodářství * » náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336 * SEDLČANY 264 80 Sedlčany :) /
<br> Č.j.00/9907/2020-4 Hul Vyřizuje: XXX XXXXXXXX Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech X.července 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení & 124 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě zaslaného podmětu k úpravě a doplnění trvalého dopravního značení a vodorovného dopravního značení vmístě křižovatky sil.č.ll/119,sil.č.|||/1192 a vyústění účelové komunikace vobci Nalžovice,který podal dne 13.5.2020 dotčený orgán Policie ČR KŘPSK Dl Příbram,Žežická 498,261 23 Příbram — Zdaboř <,>
<br> vydává podle 5 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s 5 171 — 5 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád),opatření obecné povahy (dálejen „OOP") kde
<br> stanovuje
<br> vsouladu s ustanovením & 124 odst.6 a 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a na základě ustanoveniš— 171 správního řádu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích:
<br> na silnici č.lI/119,|||/1192 a účelové komunikaci
<br> V místě:
<br> křižovatka výše uvedených komunikací v obci Nalžovice
<br> Popis: Úprava a doplnění svislého dopravního značení a vodorovného značení je vyznačeno na situačním plánku — viz příloha,přesné parametry dopravního značení ve vztahu ke komunikaci stanovuji příslušné technické podmínky <.>
<br> Dopravní značení bude instalováno v termínu: do 31.7.2020
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provo...

Načteno

edesky.cz/d/3996926

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz