« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 92-2020 Rozpočtové opatření R 12-2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

92-2020 Rozpočtové opatření R 12-2020.pdf
1/1
<br> ".L,Úřad městského obvodu zm E
<br> Pl & __ písemnost ev.č.eaniřlrw 8 lala
<br> 3% Statutární město Ostrava “Všem" : """"""""""
<br> % Městský obvod Plesná sňata dne
<br>,<.>,„ ' za správnost :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> b urad mestskeho obvod u mužná “mm.“ „manu !
<br> Rozpočtové opatření
<br> Rada městského obvodu Plesná usnesením č.0675/RMOb-P1e/1822/39 ze dne 29.6.2020 schválila rozpočtové opatření k rozpočtu statutárního města Ostravy,městského obvodu Plesná na rok 2020.Rada města usnesením č.0926/ZM/1822/15 ze dne 24.června 2020 rozhodla o snížení neúčelové neinvestiční dotace pro rok 2020 o 308 tis.Kč <.>
<br> V návaznosti na výše uvedené provádíme rozpočtové opatření krozpočtu MOb Plesná,kterým se
<br> sníží neinv.převody mezi statutárním městem & městským obvodem Plesná —
<br> příjmy
<br> na © 6330,pol.4137,org.524 o 308 tis.Kč sníží výdaje
<br> na 5 2212,pol.5171 o 136 tis.Kč
<br> silnice — opravy a udržování
<br> na © 3319,pol.5041 o 172 tis.Kč Ostatní záležitosti kultury — odměny za užití dušev.v1astnictví
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX úsek finanční
<br> Dobroslavická ul,XX,XXX 27 Ostrava l_č 00845 451 DIČ cz 00845 451 OSTRAVA | www.plesna.cz Císlo účtu 1649977339/0800 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3996257


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz