« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání Rady města ze dne 29. 06. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 29.6.2020
<br> Usnesení č.172/2020
<br> Rada města s c b v a l u j e rozpočtová opatření poř.č.93 — 110.Příjmy: zvýšení 206.624,-- Kč,snížení 380.000,-- Kč a výdaje: zvýšení 348.759,-- Kč,snížení 40.000,—— Kč a financování — změna celkem 482.135,-- Kč.Rozpočtové opatření bude zveřejněno v souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Usnesení č.173/2020
<br> Rada města b e r e n a v č (1 o m i žádost paní ****,bytem ****,která žádá o odprodej pozemků parc.č.158/1 o výměře 705 m2 a parc.č.159 o výměře 906 m2,oba k.ú.Blanice za účelem rozšíření zahrady,chovu ovcí a včel a předkládá zastupitelstvu k projednání.Rada města s e h v a l u j e zveřejnění záměru <.>
<br> Usnesení č.174/2020 Rada města b e r e n a v ě d o m í Zápis z kontrolního výboru,další jednání Rady města proběhne za účasti všech členů kontrolního výboru dne 7.7.2020 v 17:00 hodin <.>
<br> Usnesení č.175/2020 _ Rada města s c h v a l u j e flrmu Universal Solutions s.r.o <.>,se sídlem Francouzská 404,397 01 Písek,korespondenční adresa Pražská 286,397 01 Písek,která bude provádět kompletní výběrové řízení na akci „Bavorov — Rekonstrukce obecního bezdrátového rozhlasu“ <.>
<br> Usnesení č.176/2020 Rada města b e r e n a v ě d o m í problematiku přeplněných odpadkových košů,zvažuje pořízení popelnice,která bude umístěna u cukrárny,Jednoty <.>
<br> Usnesení č.177/2020 Rada města b e r e n a v ě d o m í informaci ohledně návštěvy Jihočeské televize.Termín je předběžně stanoven na začátek listopadu <.>
<br> Usnesení č.178/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e prodloužení veřejné výzvy na pracovní pozici Knihovník/knihovnice.Přihlášky je možné podávat do 31.7.2020 do 10.00 hodin,veřejná výzva bude vyvěšena na úřední desce <.>
<br> Usnesení č.179/2020 Rada města s c h v a l u j e odměny pro zaměstnance města za plnění úkolů nad rámec pracovních povinností za období leden 2020 — červen 2020 <.>
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 29.6.2020
<br> Usnesení č.172/2020
<br> Rada města s c b v a l u j e rozpočtová opatření poř.č.93 — 110.Příjmy: zvýšení 206.624,-- Kč,snížení 380.000,-- Kč a výdaje: zvýšení 348.759,-- Kč,snížení 40.000,—— Kč a financování — změna celkem 482.135,-- Kč.Rozpočtové opatření bude zveřejněno v souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Usnesení č.173/2020
<br> Rada města b e r e n a v č (1 o m i žádost paní ****,bytem ****,která žádá o odprodej pozemků parc.č.158/1 o výměře 705 m2 a parc.č.159 o výměře 906 m2,oba k.ú.Blanice za účelem rozšíření zahrady,chovu ovcí a včel a předkládá zastupitelstvu k projednání.Rada města s e h v a l u j e zveřejnění záměru <.>
<br> Usnesení č.174/2020 Rada města b e r e n a v ě d o m í Zápis z kontrolního výboru,další jednání Rady města proběhne za účasti všech členů kontrolního výboru dne 7.7.2020 v 17:00 hodin <.>
<br> Usnesení č.175/2020 _ Rada města s c h v a l u j e flrmu Universal Solutions s.r.o <.>,se sídlem Francouzská 404,397 01 Písek,korespondenční adresa Pražská 286,397 01 Písek,která bude provádět kompletní výběrové řízení na akci „Bavorov — Rekonstrukce obecního bezdrátového rozhlasu“ <.>
<br> Usnesení č.176/2020 Rada města b e r e n a v ě d o m í problematiku přeplněných odpadkových košů,zvažuje pořízení popelnice,která bude umístěna u cukrárny,Jednoty <.>
<br> Usnesení č.177/2020 Rada města b e r e n a v ě d o m í informaci ohledně návštěvy Jihočeské televize.Termín je předběžně stanoven na začátek listopadu <.>
<br> Usnesení č.178/2020
<br> Rada města s c h v a l u j e prodloužení veřejné výzvy na pracovní pozici Knihovník/knihovnice.Přihlášky je možné podávat do 31.7.2020 do 10.00 hodin,veřejná výzva bude vyvěšena na úřední desce <.>
<br> Usnesení č.179/2020 Rada města s c h v a l u j e odměny pro zaměstnance města za plnění úkolů nad rámec pracovních povinností za období leden 2020 — červen 2020 <.>

Načteno

edesky.cz/d/3996145

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz