« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bukov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF_000015.pdf (487.99 kB)
<.> STÁTNÍ
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> ÉQZEMKOVÝ URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovník Lubenská 2250,Rakovník ||,269 01 Rakovník Váš dopis zn.: Ze dne: Obec Hořovičky Naše značka: SPU 224124/2020/Háj.č.p.1 1 1 Spisová značka: 2RP7554/2016-537213/04/02 270 04 H ořovi čky Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mail: m.hajek©spucr.cz Datum: 2.7.2020
<br> SPU 224124I2020IHáj <.>
<br> 00058871T868
<br> Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukov u
<br> Hořoviček <.>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Rakovník (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle € 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ustanovením & 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 8.7.2020 možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 7.8.2020 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukov u Hořoviček Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.301) a na
<br> Obecním úřadě v Hořovičkách <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a
<br> připomínky u pobočky.K ozdě'i odan'm námitkám a ři omínkám se ne řihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (5 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br> Státní
<br> Příloha/Přílohy
<br> ozemkový úřad
<br> snimi POZEMKOVÝ um.; “ry-.; *; I„;'_““- ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hořovičky
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz