« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 90-2020 Výzva k zaslání cenové nabídky.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

90-2020 Výzva k zaslání cenové nabídky.pdf
FF “íp' Statutární město Ostrava \jj'l" Městský obvod Plesná starosta
<br> Vaše
<br> značka:
<br> Ze dne:
<br> č.j.: PLES/2758/20/Nav Sp.zn.:
<br> _ _ Úřad mlltlkóho obvodu Vyřlzu1e: Ing.XXXX XXXXXXXXX Pluntřbžp Telefon' +XXX XXX XXX XXX “"""“ ""a XXXXXXXX ''''
<br> ' +420 702 137 286 ““"““ """"""""""""""""" E-mail: hnavratova©plesna.ostrava.cz “““"" A": \ za sprlvnoá „Mizí/.:.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> mbčžnltvďeinlmnahnemem _! Datum: 07.07.2020
<br> Výzva k zaslání cenové nabídky
<br> Statutární město Ostrava,Městský obvod Plesná (dále jen SMO-MOb Plesná) Vás tímto žádá o zaslání cenové nabídky na realizaci stavby “ Oprava hřbitova v Plesné“ dle zadávací dokumentace <.>
<br> Zadavatel:
<br> Statutární město Ostrava
<br> Prokešovo náměstí 1803/8
<br> 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava IČ: 00845451
<br> DIČ: C200845451
<br> Městský obvod Plesná ' Dobroslavická 83/8 725 27 Ostrava-Plesná
<br> Obsah nabídky:
<br> Předmětem plnění zakázky je celoplošná oprava přístupových ploch kjednotlivým hrobům a oprava venkovních dveří technického zázemí veřejného pohřebiště v Ostravě — Plesné <.>
<br> Nabídka bude obsahovat: - Uvedení nabídkové ceny: bez DPH,sazby DPH a vč.DPH - Předložení položkového rozpočtu - Splnění základních kvalifikačních předpokladů - Prokázání technické způsobilosti — přehled uchazečem realizovaných odborných zakázek - Požadavek na reference - Dodací lhůty
<br> Výzva k předložení cenové nabídky bude zveřejněna na webových stránkách MOb Plesná a úřední desce UMOb Plesná <.>
<br> Dobroslavická ul.83,725 27 Ostrava IČ 00845 451 DIČ cz 00845 451 OST R AVA ! ! !
<br> www.plesna.cz Číslo účtu 1649977339/0800
<br> \"-
<br> Zádávací dokumentace bude volně ke stažení na profilu zadavatele veřejných zakázek MOb' Plesná <.>
<br> Ostatní požadavky:
<br> - splnění základních kvalifikačních předpokladů — oprávnění k provádění díla
<br> - prokázání technické způsobilosti - přehled uchazečem realizovaných obdobných zakázek - požadavek na reference
<br> - předložení položkov...

Načteno

edesky.cz/d/3993989

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz