« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ŽDÍREC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ŽDÍREC
“K h “3
<br> l __
<br> 5
<br> ' F7 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKůV BROD
<br> if epson DOPRAVY ÚSEK DOPRAVY A POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Havlíčkovo nám.572 580 61 Havlíčkův Brod.tel.560 4-97 I i |,c-ntaíl: odfgíamuhbxz
<br> Číslo jednací: Vyřizuje Datum MHB_DUP!8844I202WHT XXXXXXXX XXXX.DiS.X.X.XXXX VEREJNA VYHLAŠKA
<br> oznámení o návrhu opatření obecné povahy 3 výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Havlíčkův Brod.odbor dopravy.příslušný podle si 124 odst.6 zákona č.3613000 Sb.<.> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o provozu na pozemních komunikacích"l na základě žádosti Obce Ždírec.Ždírec 23.SSD (11 Havlíčkův Brod a po předchozím písemném souhlasném stanovisku příslušného orgánu Policie Č R.Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina,Územního odboru Havlíčkův Brod.Dopravního inspektorátu vydaného pod č.j_ KRPJ-(íTÚ2-UČ'l-202U-lol (mOti-MULL ze dne 16.června 2030.v souladu s ustanovením ;.77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích v návaznosti na ustanovení ti l7l a š 173 odst.1 zákona 5001'2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) při pravil návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích obce Ždírec,v rozsahu dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí tohoto oznámení,spočívající v umístěni trvalých svislých dopravních značek :! dodatkových tabulek <.>
<br> velikost dopravního značení: základni rozměrová ředa
<br> provedení dopravního značení: instalace svislého dopravního značení bude provedena na vlastní sloupky do kotevní patky do betonového základu.SDZ bude použito dle VL 6.I & osazeno v souladu s TP 65 a TP 169.-
<br> Zpomalovaci práh *.Bude použit zpomalovací práh odpovidajici technickým pdžadnvkům dle zákona (32251997 Sb a bude vyhovovat využiti dle TP 85 <.>
<br> Odruzové zrcadlo -— Dopravní zrcadlo bude instalováno na vlastní sloupek do kotevní patky ...

Načteno

edesky.cz/d/3993060

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz