« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Mikroregion Telčsko - závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_24/2
Licence: W184 strana 1/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br>
<br> Mikroregion Telčsko
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> Sestavený ke dni 31.12.2019
<br>
Schválený dne 24.6.2020 usnesením č.: 200624/5
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.10.02.2020 10h 6m39s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br>
<br> identifikační číslo 71180311
<br> název Mikroregion Telčsko
<br> ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 588 56
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br>
<br> telefon 567 223 235
<br> mobil 778 412 690
<br> e-mail telcsko@telcsko.cz
<br> WWW stránky www.mikroregiontelcsko.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003.K 31.12.2019 má svazek 51 členských obcí <.>
<br>
<br> Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze,rada (11 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Dotace - projekty
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br> Licence: W184 strana 2/ 7 XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.10.02.2020 10h 6m39s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 1 040 500,00 1 448 500,00 1 421 768,40
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 1 767 500,00 2 906 235,05 3 588 235,05
<br> Příjmy celkem 2 808 000,00 4 354 735,05 5 010 003,45
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- společenský večer (vstupné): 6.600,- Kč
- ...
2020_24/1
M i k r o r e g i o n T e l č s k o
n á m.Z a c h a r i á š e z H r a d c e 4,5 8 8 5 6 T E L Č
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
DATUM: MOBIL: TEL: E-MAIL: IČ:
<br> 3/7/2020 778 412 690 567 223 235 telcsko@telcsko.cz 711 80 311
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu
<br> Mikroregionu Telčsko za rok 2019
<br>
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2019 je zveřejněn
<br>
<br> - v elektronické podobě na stránkách Mikroregionu Telčsko
<br> https://www.mikroregiontelcsko.cz/ (v záložce dokumenty pod odkazem závěrečný účet)
<br>
<br> - v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Telčsko,nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56
<br> Telč
<br>
Žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách na základě z.č.24/2017
<br> Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,účetní svazku
<br>
<br>
Členské obce Mikroregionu Telčsko

Načteno

edesky.cz/d/3991466

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz