« Najít podobné dokumenty

Obec Chocnějovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chocnějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-opatreni-obecni-povahy.pdf
Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz Strana 1 (celkem 2)
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor dopravy
<br> Masarykovo nám.1,295 21 Mnichovo Hradiště
<br>
Spisová značka: MH-OD/9237/2020 Vaše zn./Č.j.:
Číslo jednací: MH-OD/9237/2020-2/153/LVoj Ze dne: 27.05.2020
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,oprávněná úřední osoba
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: lucie.vojtiskova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště 18.06.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Mnichovo Hradiště,Odbor dopravy,příslušný podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
„zákon o silničním provozu“),na základě žádosti společnosti Energetická montážní společnost Liberec <,>
s.r.o <.>,IČ 62743325,se sídlem Budyšínská 1294,460 01 Liberec v zastoupení společnosti VIATEX,s.r.o <.>,IČ
62740539,se sídlem Belgická 4855,466 05 Jablonec nad Nisou,ze dne 20.12.2019 a na základě
souhlasného stanoviska Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje – Dopravního inspektorátu Mladá
Boleslav ze dne 18.05.2020,v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> vydává
<br>
ve smyslu § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2773
v obci Chocnějovice,místní části Rostkov <,>
<br>
které bude užito v souvislosti s prováděním výkopových prací z důvodu pokládky kabelů NN pro
pozemek parc.č.70/2 v k.ú.Rostkov,v obci Chocnějovice,místní části Rostkov <.>
<br>
Přechodná úprava provozu se stanovuje od 29.06.2020 do 01.07.2020 <.>
<br>
Přechodná úprava provozu spočívá v osazení dopravního značení z obou stran pracovního místa:
<br>
 A15 (Práce na silnici) + B 20a (30) před pracovním místem <,>
 Z 4a (Směrovací deska se šikmými pruhy) + C 4b (Přikázaný směr objíždění vlevo)...

Načteno

edesky.cz/d/3990967

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chocnějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz