« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Zveřejnění záměru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
RAVOROV INFORMACE PRO OBČANY
<br> Město Bavorov
<br> zveřejňuje tímto záměr nakládání s nemovitým majetkem dle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
<br> Pronáj em/pacht:
<br> Koupě:
<br> Prodej:
<br> k.ú.Blanice výměra m2 druh pozemku 158/1 705 trvalý travní porost 159 906 trvalý travní porost
<br> Směna:
<br> Mapové podklady jsou k dispozici na MěÚ
<br> VBavorově,dne 3.7.2020
<br> XXXXXXXX XXXX starosta
<br> Vyvěšeno dne: X.X.XXXX Sňato dne:
<br> Tento doklad byl zveřejněn jak na fyzické tak elektronické desce MěÚ Bavorov <.>
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně,prostřednictví podatelny Městského úřadu Bavorov,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
Obsah vyvěšení
RAVOROV INFORMACE PRO OBČANY
<br> Město Bavorov
<br> zveřejňuje tímto záměr nakládání s nemovitým majetkem dle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
<br> Pronáj em/pacht:
<br> Koupě:
<br> Prodej:
<br> k.ú.Blanice výměra m2 druh pozemku 158/1 705 trvalý travní porost 159 906 trvalý travní porost
<br> Směna:
<br> Mapové podklady jsou k dispozici na MěÚ
<br> VBavorově,dne 3.7.2020
<br> XXXXXXXX XXXX starosta
<br> Vyvěšeno dne: X.X.XXXX Sňato dne:
<br> Tento doklad byl zveřejněn jak na fyzické tak elektronické desce MěÚ Bavorov <.>
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně,prostřednictví podatelny Městského úřadu Bavorov,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>

Načteno

edesky.cz/d/3990194

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz