« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 23.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 23.6.2020
ZZO č.12 - 23.6.2020
<br> [1]
<br>
<br>
<br>
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 23.6.2020 od 19.00 hod.v zasedací místnosti Obce Boháňka
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXX,Ladislav
<br> Jezbera,XXXXX XXXXXX,Bc.Veronika Exnerová
<br>
<br> Přítomno: 7z 9
<br> Omluveni: Ing.XXXX XXXXXX
<br> Neomluveni: J.Kleandr
Zapisovatel: M.Korbel
Ověřovatelé: XXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
Hosté:
<br> Program:
<br> X.Předložení usnesení a zápisu z minulého zasedání
2.Seznámení s navrhovaným programem,určení zapisovatele a ověřovatelů
3.Schválení OZV č.3/ 2020
4.Schválení prodeje pozemku p.č.163/11 v k.ú Boháňka <.>
<br> 5.Záměr obce – obnova obecní cesty v k.ú Votuz p.č 249
<br> 6.Převod parcely 114/10 v k.ú.Votuz.LV10 do majetku obce
<br> 7.Ostatní/různé
8.Diskuze
9.Návrh/usnesení
<br>
<br> 1) Starosta seznámil přítomné se zápisem z předchozího zasedání.Zastupitelé
se zápisem souhlasí a k uvedenému nebyly připomínky <.>
<br>
<br> Zastupitelé berou na vědomí
<br>
<br> 2) ZO bylo seznámeno s navrženým programem <.>
K programu nebyly připomínky ani doplnění <.>
<br> ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
<br> hlasy přítomných <.>
<br>
<br> Hlasování zastupitelů: Pro schválení – 7 z 7,tj.100%
<br>
<br> 3) Schválení OZV č.3/ 2020
Starosta předložil zastupitelům ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č.3/2020,kterou se ruší OZV č.4/2009 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ze dne 27.5.2009 a Obecně závazná vyhláška
č.5/2009 o místním poplatku ze vstupného ze dne 27.5.2009 <.>
<br>
<br> ZZO č.12 - 23.6.2020
<br> [2]
<br>
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.Starosta obce dává hlasovat o schválení vyhlášky
č.3/2020 <.>
<br> Hlasování zastupitelů: Pro schválení – 7 ze 7,tj.100%
<br>
<br> 4) Schválení prodeje pozemku p.č.163/11 v k.ú Boháňka <.>
Na základě záměru obce prodat pozemek ze dne 2.6.2020 a rozhodnutí
zastupitelů prodat pozemek ze dne 2.6.2...

Načteno

edesky.cz/d/3988392

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz