« Najít podobné dokumenty

Obec Chocnějovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chocnějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-kulk.pdf
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 453 • fax: + 420 485 226 459
<br> e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC
KULK 40721/2020
<br> OÚPSŘ 164/2020 OÚP
<br>
<br> Mgr.Vaško/262
<br> tomas.vasko@kraj-lbc.cz
15.června 2020
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OZNÁMENÍ
<br> o zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
<br> a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého
<br> kraje na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání
<br> Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK
<br> OÚPSŘ),jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen stavební zákon),pořídil a ve smyslu § 39
<br> odst.1 stavebního zákona pro veřejné projednání zveřejnil upravený a posouzený návrh Aktualizace
<br> č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen AZÚR LK č.1) a Vyhodnocení vlivů AZÚR
<br> LK č.1 na udržitelný rozvoj území (dále jen Vyhodnocení URÚ) <.>
<br> Veřejné projednání návrhu AZÚR LK č.1 a Vyhodnocení URÚ se bude konat
<br> 23.července 2020 od 12,30 hodin
<br> v konferenčním sále ve 3.patře budovy C
<br> Krajského úřadu Libereckého kraje,U Jezu 642/2a,Liberec <.>
<br> Návrh AZÚR LK č.1 a Vyhodnocení URÚ jsou doručovány dle § 39 odst.1 stavebního zákona
<br> veřejnou vyhláškou.Vzhledem k rozsahu těchto dokumentů je není možné zveřejnit na úřední desce
<br> v plném znění,a proto jsou ve smyslu § 20 odst.1 stavebního zákona k dispozici:
<br> - v elektronické podobě na webu Libereckého kraje www.kraj-lbc.cz v sekci KÚ LK OÚPSŘ
<br> věnované územnímu plánování v podsekci Zásady územního rozvoje Libereckéh...

Načteno

edesky.cz/d/3988247

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chocnějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz