« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelstva č.2/2020 ze dne 18.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0556_0001.pdf (33.85 kB)
5.Usnesení zastupitelstva č.2/2020 ze dne 18.6.2020
<br> 5.1.Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Posázavský kruh za rok 20 l 9 <.>
<br> 5.2.Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-60263 97/ VBOl Dolní Pohled“ PPč.45/5-KNN.S CEZ Distribuce a.s <.>
<br> 5.3.Schvaluje stanovisko k žádosti,které zní:
<br> Zastupitelstvo ukládá starostovi v případě kupní smlouvy na pozemek p.č.223/ 16 ze dne 22.3.2019 postupovat dle článku V.odstavec 4 <.>
<br> 5.4.Zastupitelstvo pověřuje Stanislava Cendelína k zastupování obce Dohlí Pohledy pro vykonávání práv obce v lesním družstvu obcí Ledeč nad Sázavou <.>
<br> 5.5.Dále projednalo žádost žadatelky o prohloubení příkopu pod vjezdem na jejich dvůr,který je údajně zanesený a neodtéká voda.Případně položit potrubí <.>
<br> Prohlídkou na místě bylo zjištěno,že voda odtéká.Jakýkoliv zásah,který navrhuje,by momentální situaci mohl zhoršit <.>
<br> Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo jako neopodstatněnou <.>
<br> Ověřovatelé zápisu:
<br> J iří XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - starosta

Načteno

edesky.cz/d/3985528


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz