« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Usnesení zastupitelstva obce č.1/2020 23. 4. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0555_0001.pdf (71.8 kB)
6.Usnesení zastupitelstva obce Dolní Pohled,č.1/2020,ze dne 23.4.2020 6.1.Zastupitelstvo schvaluje činnost obce na období 2020-2021
<br> Dokončit úpravu veřejného prostranství pod kapličkou (vysypat chodníky kamenným prachem,dovést hlínu a dorovnat terén,zasít trávu,vytvořit záhony a zasadit květiny,zajistit zalévání) <.>
<br>.Osadit chodník lavičkami <.>
<br> Vybudovat herní prvky pro děti v prostoru proti budově obecního úřadu (lanová pyramida,dvoj houpačka,houpadlo na pružině) <.>
<br> Podat žádost o dotaci na herní prvky na středočeský kraj z programu obnovy venkova <.>
<br> Pokračovat ve změně územního plánu.Po zpracování dokumentace zajistit veřejné projednávání.V okolí zástavby vyjmout z lesního fondu a vykácet stromy.Zajistit a schválit územní studií na výstavbu rodinných domů a čističky odpadních vod <.>
<br> Zajistit el.přípojku ke stavebním parcelám a ČOV.Zahájit práce na projektové dokumentaci splaškové kanalizace a čističky odpadních vod <.>
<br> 6.2.Bere na vědomí odstoupení současného místostarosty Stanislava Cendelína z funkce zástupce starosty ze zdravotních důvodů <.>
<br> 6.3.Novým zástupcem starosty byl zvolen J iří Šindler <.>
<br> 94.Bere na vědomí odstoupení z funkce předsedy finančního výboru Jiřího Sindlera <.>
<br> 6.5.Novým předsedou finančního výboru byl zvolen XXXXXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> X.X.Schvaluje příspěvek SDH Dolní Pohledy V částce 15 OOO,- Kčna uspořádání okrskové soutěže a jeho preventivně výchovnou činnost v obci <.>
<br> 6.7.Schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2021-2025 <.>
<br> 6.8.Schvaluje žádost pana J antače na opravu mostku na vjezdu z obecní silnice na jeho zahradu <.>
<br> Obec dodá roury a kamenivo <.>
<br> Práce si provede žadatel na vlastní náklady <.>
<br> 6.9.Schvaluje zaměstnávání členů zastupitelstva obcí dle bodu 7.7.usnesení č.5/2018 na celé volební období <.>
<br> 6.10.Schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad <.>
<br> 6.11.Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku za rok 2019 (...

Načteno

edesky.cz/d/3985527

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz