« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - OZNÁMENÍ O NALEZENÉ VĚCI – VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ SE K NALEZENÉ VĚCI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O NALEZENÉ VĚCI – VÝZVA K PŘIHLÁŠENÍ SE K NALEZENÉ VĚCI
Obecní úřad Zdírec
<br> Vaše značku.-“ze dne Naše značku.č.j.\"_\'í'izL1_ic.-'linku Datum UZS-20311) Pavel [)alwrmúll1ý.569444 ISÚ 29.(i Élllll nheeniurud/direc ?! email.cz <.>
<br> Oznámení (» nalezené věei — výzva k přihlášení se k nalezené věci Uhee Ždírec na základě š 135 Ubea'lnnlx'élm ?ákuniku nznamuje nalezeni veci:
<br> Stavebního díla na pozemcích pc.(105 a p.č.5131“— \ k.ú.Ždírce u Pohledu.je).je nana-nn Iechnolngií za účelem vážení \ÚZldťl včetně nákladu <.>
<br> a tím to vyzývá
<br> vlastníka whutn nálezu.uhy- m: do (; měsícu od neřeinenl tohoto \ým) kontaktoval zákonného Zástupce obce [dírec & pod-al informací (1 tum.“že je míli-:?.\ jeho \flaatnieh [ <.>
<br> ieu ode dne zx'eí'cjnůni této výzvy.připadne [1110 l
<br> Nepřihlásí-li St: vlastník věci do (: mě 1 35.odst.l 021
<br> s nalezená věc do \'lastnienl obce Zůíree g“
<br> Ve Ždírci dne 29.ó.3021)
<br> Pavel[)úhrmnlnš' “\\
<br> starosta obce
<br> fotografie nalezené \'ěei
<br> vyvěšena na úřední desce dne: 1.?.21120 elektronicky \3'věšen0 na úřední desce dne:
<br> sejmuto !: úřední desky dne: 1.7.20le
<br> se] mutu z elektronické úřed ni (le-sk)“ dne: až : *
<br> """""""" ' '" "\ T _ Zdíree č.p.23 'J IC.: 15 06 09 18 580 Dl H.Brod tel.: 569 444 ISO ř“ ůěm- mnamlmmn 775 nm am

Načteno

edesky.cz/d/3985490

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz