« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapky.pdf
DU_BLOVIC,KÁ 8,74 km NALZOVICE - LICHOVY
<br> a.“ŠL — sobota 25.7.2020 8:00 19:10
<br> _ M PDRADATELE
<br> vm m;: s: mmm mamma
<br> nEmčynsm swm
<br> Na Sliňad/ech \ Pon \
<br> Solopysky » či,“ y QhG/DýmQ Haw,_ * :? V _ > "čb.níce r ' "WC/n Š'w'e _ \.- „do „.__ \ \ HM;,\ unx „ ' ' +M,\ ',<.> \N 7 ' \ _,'VOLr “QM ' ' ' w *a %.U B(lrú,_ "x' &% ».<.>.v 'x “53 ' ' -' '.\\ _.v \ A.Onko <.>,- 1.\ \\ ! Hrabň Je vaa _ Doubravka Hradce,\.<.>,'.II,;.» \\ Rudo/(
<br> KŘEČOVICKÁ SESTROUN - KŘEČOVICE (OKR.PŘÍBRAM)
<br> MINARTICKÁ KŘEČOVICE - MINARTICE (OKR.BENEŠOV)
<br> ? = 3 a ; 5: 5— "1 \ T.; „< 1 ; \ % Í: ? sobota 25.7.2020 \ : „.<.> <.>,c,v,_.l,<.>.Wt; '( FZ rk rčska 650.17:45 fl: [ \ \.: Í L \_.*; 3 o _ i ;! * “: ; Ž * s.: s ; » g 1 \ € * / ; !>.W ?? 92“ g; ( 7 i,<.> „I z“ ( O._ „No; S 0 O.'.0: "1 : mracgmsm _s— * (___/.Lulu g.\ VJEZD PDU_ZE se < syuumm PURADATELE NA! \ Q) ; Ě,V : \ POZOR._; ( Silnice Ill/11441 ;? “ /\ : _ v Prosenigké Lhotě “135337“ : Š' % x ; UZAVŘENA wem PUU;E se ' ' \ - o SYULENIM O sizrzqaosmi : š.PDRADATELE stuzan,<,>.„š » ' : VJEZD PDU;E se 53 5.— s SYDLENIM g.3 či PORADATELE =
<br> “tmm
<br> 93/4on
<br> (O "Q = u: —9—.n' Q <.>
<br> 60/4114,/ »
Veřejná Vyhláška.pdf
i|
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
<br> l$l Odbor dopravy a silničního hospodářství " l "07' 2020 V náměstíT.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336 : \ _ SEDLCANY 264 80 Sedlčany ' ' ' „ _ \,<,>
<br> Č.j.OD/10053/2020-6 Váň Vyřizuje: XXXXX XXXXXX Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech XX.června 2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení 5 124 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podané Žádosti dne 15.5.2020 AUTOSPORT KLUB RALLY Příbram v AČR,IČ: 22760865,Drahlín 165,261 01 Příbram (dále jen „žadatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,KŘPSK Di Příbram,č.j.KRPS—109911-1/ČJ-2020-011106 ze dne 11.5.2020
<br> s t a n o v uj e vsouladu s ustanovením & 124 odst.6 a 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,a na základě & 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích: silnice č.|||/0184,Ill/0185,|||/0186,II/105,I|/119,Ill/10521,III/11441,Ill/11443,|||/11438 a místních komunikacích,za účelem zajištění bezpečnosti při pořádání automobilové soutěže — 40.ročník BOHEMIA DRIVE Rally Příbram,v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO) pro správní územní ORP
<br> Sedlčany.Místo: Sestrouň - Křečovice,Nalžovice — Líchovy
<br> RZ 1/5 Křečovická Sestrouň — Křečovice,okres Příbram: Start — rychlostní zkouška (dále jen RZ) je pod křižovatkou silnice i|/105 a |||/10521 na silnici |||/10521 dále po MK do Sestrouně po MK okolo Hradišťka do Prosenické Lhoty a po silnici |||/11441 na odbočku na MK směr Paseky,Zhorný,kde navazuje na silnici |||/11441 přes obec Skrýšov ke křižovatce silnic |||/...

Načteno

edesky.cz/d/3985027

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz