« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Změna parametrů integrovaného povolení v ukazateli zůstatkový průtok pod Opatovickým jezem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna parametrů integrovaného povolení v ukazateli zůstatkový průtok pod Opatovickým jezem
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00UL1A8*
KUPAX00UL1A8
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení integrované prevence
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací: KrÚ 45757/2020/OŽPZ/CH
Spisová značka: SpKrÚ 41737/2020/OŽPZ/9
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Datum: 17.06.2020
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>
<br> – nové zahájení zjišťovacího řízení
<br> Krajský úřad Pardubického kraje v přenesené působnosti podle ust.§ 29 odst.1 zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako místně příslušný
správní orgán podle ust.§ 11 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust.§ 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále také „příslušný úřad“
a „zákon“),Vám zasílá podle § 6 odst.7 zákona informaci o oznámení zpracovaném podle přílohy
č.3 k zákonu RNDr.Irenou Dvořákovou,Slezská 549,537 05 Chrudim,a podaném společností
Elektrárny Opatovice,a.s <.>,se sídlem Opatovice nad Labem - Pardubice 2,PSČ 53213 <,>
IČ 28800621(dále „oznamovatel“),k záměru
<br> Změna parametrů integrovaného povolení v ukazateli zůstatkový průtok
<br> pod Opatovickým jezem <.>
<br> Podle § 6 odst.7 zákona Vám příslušný úřad sděluje,že záměr bude podroben zjišťovacímu
řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Obec Opatovice nad Labem,obec Hrobice,obec Čeperka,obec Dříteč,obec Rokytno,obec
Bukovina nad Labem,obec Újezd u Sezemic a Pardubický kraj žádáme o sejmutí původní
informace čj.KrÚ 42386/2020/OŽPZ/CH z 8.6.2020 o oznámení záměru ze sv...

Načteno

edesky.cz/d/3984858


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz