« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 86-2020 Oznámení - veřejná vyhláška - nález peněženky.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

86-2020 Oznámení - veřejná vyhláška - nález peněženky.pdf
1/1
<br>.; Statutární město Ostrava Úřad Městského obvodu Plesná
<br> tajemník
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: PLES/2737/20/Pro
<br> Sp.zn.: S-PLES 2730/20/2
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: mprokesova©plesna.ostrava.cz Datum: 01.07.2020
<br> Oznámení — veře iná ghláška
<br> Úřad městského obVOdu
<br> písemnost ev Zlížná.<.> GGIJ'ŘL
<br> vyvěšena dne sňata dne
<br> za správnost
<br> souběžně zveřejněna na Inter tu
<br> Oznamujeme,že na Úřadě městského obvodu Plesná byl odevzdán nález:
<br> pánská peněženka
<br> !& 9.1 <.>
<br> Vlastník Věcí se může přihlásit do jednoho roku ode dne oznámení na ÚMOb Plesná,kancelář tajemnice úřadu.Vlastm7c mus1 'prokázat,že nalez je Jeho majetkem <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX tajemnice UMOb Plesná
<br> Dobroslavická ul.XX,725 27 Ostrava |; 00845 451 DIČ cz 00845 451 www.plesna.cz Císlo účtu 164997733910800
<br> OSTRAVAH!

Načteno

edesky.cz/d/3984280

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz