« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2019 + audit

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Auditorská zpráva
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
územního samosprávného celku
<br>
<br> Svazek měst a obcí okresu Strakonice
<br>
<br>
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2/6
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br>
Název ÚSC: Svazek měst a obcí okresu Strakonice
<br> Statutární orgán : předseda svazku,ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Sídlo: Velké náměstí X,Strakonice
<br> IČ: 691 09 541
<br>
<br> Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,č.osvědčení XXXX
<br>
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření: Ing.XXXXX XXXXX,ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření: nejsou
<br>
<br> Místo přezkoumání: v sídle ÚSC,v sídle auditora
<br>
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br>
<br> • Dílčí přezkoumání hospodaření – nebylo provedeno
<br> • Závěrečné přezkoumání proběhlo v období od 13.1.2020 do 10.6.2020
<br>
II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o
<br> ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000
<br> Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br>
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti obce/města <,>
d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými
<br> nebo fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
f) hospodaření a nakládání s prostředk...
Návrh závěrečného účtu
(IČ 69109541)
<br> Zůstatek účtu k 1.1.2019 770 480,00 Kč
<br> Příjmy rozpočet skutečnost
<br> Členské příspěvky a
<br> podíly na dotaci 77 000,00 Kč 68 500,00 Kč
<br> Neinvestiční přijaté
<br> transfery - kraj 23 600,00 Kč 23 600,00 Kč
<br> Investiční transfery od
<br> obcí,podíly na inv <.>
<br> Dotaci 0,00 Kč 4 500,00 Kč
<br> Publikace,mapy <,>
<br> reklama 11 000,00 Kč 11 330,00 Kč
<br> Ostatní nedaňové příjmy
<br> a úroky 8 000,00 Kč - Kč
<br> 119 600,00 Kč 107 930,00 Kč
<br> Výdaje
<br> Nákup drobného
<br> dlouhodobého majetku 18 900,00 Kč 18 851,00 Kč
<br> Ostatní osobní výdaje 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč
<br> Nákup materiálu 1 000,00 Kč 210,00 Kč
<br> Služby pošt 2 000,00 Kč 463,00 Kč
<br> Služby peněžních ústavů 13 000,00 Kč 11 707,00 Kč
<br> Nákup ostatních služeb
<br> (WISMO,audit,údržba
<br> programu,SMOJK,MAS) 80 500,00 Kč 80 452,00 Kč
<br> Ostatní nákupy -
<br> příspěvek SMOJK 12 500,00 Kč 12 500,00 Kč
<br> 184 900,00 Kč 181 183,00 Kč
<br> Zůstatek účtu k 31.12.2019 697 226,00 Kč
<br> ………….………………………
<br> vyvěšeno Razítko a podpis obce
<br> ……………………… <.>
<br> sejmuto
<br> Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019

Načteno

edesky.cz/d/3983095

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz