« Najít podobné dokumenty

Obec Myslejovice - Příloha ZŠ a MŠ Myslejovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha ZŠ a MŠ Myslejovice
Příloha
ZÁKLADNÍ
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Základní škola a mateřská škola Myslejovice,okres Prostějov,příspěvková organizace,Myslejovice 1,798 05 <,>
Myslejovice,IČ 70993386
sestavená k 31.12.2019
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 06.02.2020
<br> Číslo
položky MINULÉBĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky č.ř.Podrozvahovýúčet
<br> Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.1
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 <.>
902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 32 <.>
905Vyřazené pohledávky 43 <.>
906Vyřazené závazky 54 <.>
909Ostatní majetek 65 <.>
<br> P.II.7Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé
podmíněné závazky z transferů
<br> 911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 81 <.>
912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 92 <.>
913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 103 <.>
914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 114 <.>
915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 125 <.>
916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 136 <.>
<br> Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.14
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
jinou osobou 921
<br> 151 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
jinou osobou 922
<br> 162 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou
osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 173 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou
osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 184 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou
osobou z jiných důvodů 925
<br> 195 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou
osobou z jiných důvodů 926
<br> 206 <.>
<br> Další podmíněné pohledávkyP.IV.21
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
majetku 931
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3981641

Meta

Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz