« Najít podobné dokumenty

Obec Myslejovice - Výkaz zisku a ztráty Obec Myslejovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty Obec Myslejovice
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Myslejovice00288489
sestavený k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
Sídlo: Myslejovice čp.145,798 05 Myslejovice
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,ou.myslejovice@gmail.com,XXXXXXXXX
<br> 963 365,21 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 470 809,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 3 150,00 -Prodané zboží (504)4
<br> 1 640 498,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 4 892,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 21 858,50 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 854 248,83 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 2 968 385,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 669 546,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 4 938,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 38 711,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 4 300,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 7 487,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 90 716,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 656 087,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 45 482,49 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 3 704,80 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 1 126 020,12 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnos...

Načteno

edesky.cz/d/3981635

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz