« Najít podobné dokumenty

Obec Myslejovice - Návrh závěrečného účtu Obec Myslejovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu Obec Myslejovice
sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Myslejovice
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 288489
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Myslejovice čp.145
Myslejovice
79805 Myslejovice
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 582357325
582357325
ou.myslejovice@gmail.com
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 9
<br> 01.06.2020
11:11:47
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (OBEC),verze: 2019.02
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 381 750,00 2 381 750,00 2 343 570,14
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 56 910,00 63 910,00 62 968,37
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 183 880,00 212 880,00 212 432,09
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 050,00 1 980 050,00 1 978 405,69
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 13 300,00 13 300,00
1211 Daň z přidané hodnoty 4 557 500,00 4 557 500,00 4 452 968,82
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10 000,00 40 000,00 36 540,99
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 280 000,00 280 000,00 260 470,00
1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 7 700,00
1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 990,00
1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her 50 000,00 6...

Načteno

edesky.cz/d/3981633

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz