« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Rozpočtové opatření č.1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.1/2020
r r š \Y \ C>§ § :§ oooooo ool& oo o §lo N o ú,6 o,íJ T,_§§oo.5 ? (§ -Yoo c ú,No Eo o9oéoo oocloo oóÝrů (ú ŤlŤtřNNť99bY llll{ ooC'o.q.qcroe,oN a,§ }dJol.F',N 'N Ěo o 9 'Otl o,9§oooo!+o óxóoe!§ -Ťrioc,a:'§tÉ š_9 P._._ E.5EF '()xDúlgf9,š,š'ĚgNNN.ř.t,E §§ "oi >-9.9 á.§§,řó ;c.;.:(og>l& OOOOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOoOOO c)óOOOOoOOoOOc)OóOOoOO ooóooOoO9i- Or-lOaaÝOšOc\O óoOOóOOOOc) óOOOOOooOO c)OOoOooóoO c)OOOO OróOó rt C) N O.J ř) ia{i CaÝšor.l r] r-1.íó í-{ 6a.§o)N.)0).§_p +J J4.n.oo,nc}pÉ,01,!ríúp.o,a O,-l liOl§ )! p <.>,H.-] c.<.> -1ois:Éa.>|>o.<.> ťk{J.icoo> Jl!o-]!o.dJl íó§.o1-1§p.Eo,n.J4;qd){) >oQ{J4Ý!]J Éíd.ÓoQ-ao.H>0)i tr O.r,] 1,1 ró -l O.<.> a o l.],'r r,r &.-r o o Nr"r.l o.o.cú (' )N J4 a É P <.>,íť,š \r-l É € L,) o ! o lf 3 ói NIrI.l (\lI.n].-.l a.a o N 0] ó N o f0,-l E.(J,6 C),ň d (\í,(o ca -{o f) po o(ío.!ɧ o.lo (],l! i,)lr>i6 $ooo,d o!\r]\.lo f''iEF€ ^ L ! llo 'Uy!OP? ->ú)o+Jox,d!o,n (!5NJI>1JÁ_o ó_.qc9,N)N8 gi3.dá.: 3a,(§ 0J.cJ.džp>!>c>c iro,1{ÉoÉ!.Qp SaO <.>,n.n.nó>6 ^o.<.> d,d,i]JlTlp(JoH}!,!,!vTpa í.a4ZfuOiArOc/)O óOdrřtN.ldř] OOmí]NHc{d óOO\orO.aO OOř]ř)ó-lN-l c)Nř,{-{c.]OdO §F,<,> idNdCrNfO(a r-l ťi aa rl ť-l rl rl r,{ÝNNN\o\o\o.řl c.íl o () É d É.rl r{ o.11 (í!.>l >i É.ri,řl )l{ A í'§ )N o ř{ oA,tí o.tJ,() oA N o ď,fi' }.l ín P,Fl opl N (§ o (,O(\ O 1 d O o É,ú o o H.í0 }§ o th

Načteno

edesky.cz/d/3981608


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz