« Najít podobné dokumenty

Obec Zákolany - Schválený závěrečný účet DSO BUDEČSKO za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zákolany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet DSO Budečsko za rok 2018.pdf (1.2 MB)
Dobrovolný svazek obcí BUDEČSKO Závěrečný účet za rok 2018
<br> KEO-W 1.11.273 Strana 1/10
<br> Dobrovolný svazek obcí BUDEČSKO
<br>
<br>
Závěrečný účet za rok 2018
sestavený ke dni 31.12.2018
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Dobrovolný svazek obcí BUDEČSKO
<br> Adresa Koleč
<br> 27329 Koleč
<br> IČ 70959617
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Předsedkyně PhDr.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> telefonl XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> 1.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> 2.Údaje o hospodaření svazku
<br> 3.Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> 4.Přílohy ZÚ
<br>
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 81580.00 81580.00 100.00 81580.00 100.00 0.00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 81580.00 81580.00 100.00 81580.00 100.00 0.00
<br> PŘÍJMY CELKEM 81580.00 81580.00 100.00 81580.00 100.00 0.00
<br>
<br> V Ý D A J E
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4790.00 10000.00 47.90 10000.00 47.90 5210.00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2148.00 4000.00 53.70 4000.00 53.70 1852.00
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí BUDEČSKO Závěrečný účet za rok 2018
<br> KEO-W 1.11.273 Strana 2/10
<br> 5168
Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a
<br> komunik.technologiemi
3207.00 3500.00 91.63 3500.00 91.63 293.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 67437.00 28880.00 233.51 67880.00 99.35 443.00
<br> 5175 Pohoštění 0.00 15000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00
<br> 5194 Věcné dary 16807.00 15000.00 112.05 17000.00 98.86 193.00
<br> 5221
Neinvestičn...

Načteno

edesky.cz/d/3981607


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zákolany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz