« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Řasnice - Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Řasnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

404.pdf (967.08 kB)
A? XXXXXX XXXX krai
<br> hejtman
<br> Liberec XX.XX.2020
<br> ROZHODNUTÍ
<br> hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č.3
<br> Podle ust.Š 14 odst.3 písm.a) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „krizový zákon“),v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR
<br> dne 12.3.2020,doporučuji v návaznosti na předchozí koordinační rozhodnutí ze dne 17.a 18.března
<br> 2020 následující opatření směřující ke koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření
<br> k ochraně veřejného zdraví:
<br> 1_ S účinností od 26.března 2020 do odvolání zrušit neakutni,tedy odkladnou péči ve všech nemocnicích.Akutní ambulantní i hospitalizační péče zůstává zachována <.>
<br> 2.Poskytovatelům zdravotních služeb,zejména praktickým lékařům a ambulantním specialistům,aby byli plně kdispozicí svým pacientům pro konzultování zdravotního stavu,vystavování eNeschopenek a receptů,ato především telefonicky,mailem,SMS,ev.jiným distančnim online způsobem <.>
<br> Odůvodnění
<br> Výše uvedené koordinační rozhodnutí hejtmana je vydáno z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů,zdraví a majetku obyvatel žijících v ůzemí Libereckého kraje v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaný jako SARS CoV-2,na území České republiky <.>
<br> Poučení
<br> Proti tomuto koordinačnímu rozhodnutí nelze podat odvolání <.>
<br> XXXXXX XXXX hejtman
<br> Liberecký kraj U Jezu XXX/Xa ' ABl 80 Liberec 2 - tel.: +420 485 226 301
<br> e-mail: martin.nutanraj—Ibccz - www.kraj-lbc.cz - ičo- 70891508 - DIČ: CZ70891508
<br> Datova schranka cókbvkw

Načteno

edesky.cz/d/3981599

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Řasnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz