« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Řasnice - Mimořádná opatření k 6.3. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Řasnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení regulačního opatření v dopravě
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 301
<br> e-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČO: 70891508 • DIČ: CZ70891508
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> XXXXXX XXXX
hejtman
<br> Liberec XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 21 odst.2) písm.b) zákona č.241/2000 Sb.o hospodářských opatřeních pro krizové
<br> stavy,v platném znění
<br>
<br> NAŘIZUJI
<br>
<br> komu:
<br>
<br> ČSAD Liberec,a.s <.>
<br> Sídlo: České mládeže 594/33,Liberec VI-Rochlice,460 06 Liberec
<br> Identifikační číslo: 25045504
<br>
<br> BusLine LK s.r.o <.>
<br> Sídlo: Na Rovinkách 211,Podmoklice,513 01 Semily
<br> Identifikační číslo: 05666384
<br>
<br> ČSAD Česká Lípa a.s <.>
<br> Sídlo: Rotavská 2656/2b,Stodůlky,155 00 Praha 5
<br> Identifikační číslo: 25497987
<br>
<br> ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o <.>
<br> Sídlo: Pod Hájem 97,267 01 Králův Dvůr
<br> Identifikační číslo: 25620886
<br>
<br> COMPAG CZ s.r.o <.>
<br> Sídlo: V Lukách 95/IV,471 24 Mimoň
<br> Identifikační číslo: 62241630
<br>
<br>
<br> 2 Liberecký k ra j
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 305 • fax: + 420 485 226 330
<br> e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508
<br>
<br> KAD,spol.s r.o.Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí
<br> nebo ve zkratce: KAD spol.s r.o <.>
<br> Sídlo: Vápenická 475,543 01 Vrchlabí
<br> Identifikační číslo: 49812947
<br>
<br> Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s <.>
<br> Sídlo: Liberec III,Mrštíkova 3,PSČ 46171
<br> Identifikační číslo: 47311975
<br>
<br> BusLine MAD Česká Lípa s.r.o <.>
<br> Sídlo: Na Rovinkách 211,Podmoklice,513 01 Semily
<br> Identifikační číslo: 05666112
<br>
<br> BusLine MHD Jablonecko s.r.o <.>
<br> Sídlo: Na Rovinkách 211,Podmoklice,513 01 Semily
<br> Identifikační číslo: 07782608
<br>
<br> České dráhy,a.s <.>
<br> Sídlo: Praha 1,Nábřeží L.Svobody 1222,PSČ 11015
<br> Identifikační číslo: 70994226
<br>
<br> ARRIVA vlaky s.r.o <.>
<br> Sídlo: Křižíkova 148/34...
- formulář
Žádost o ošetřovně při péči o XXXX do XX let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)
<br> A.Potvrzení o uzavření dětského výchovného zařízení (školy)
<br> Správa školského (zvláštního dětského) zařízení,jiného obdobného zařízení pro děti,v jehož péči dítě jinak je,nebo škola,jejímž je žákem
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,příjmení a jméno dítěte (žáka),rodné číslol potvrzuje,že zařízení (škola) bylo uzavřeno od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> z nařízení orgánu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Důvod uzavření :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Datum.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> razítko zařízení (školy) a podpis B.Zádost o ošetřovně (vyplní žadatel o dávku) přijmení a jméno zaměstnance rodné číslol
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> bydliště (přesná adresa) —.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.a žijí — EI nežijí s druhem/ registrovaným partnerem,2 rodinný stav
<br> El mám — El nemám v péči dítě ve věku do 16 let,které neukončilo povinnou školní docházku?
<br> Žádám o ošetřovně z důvodu péče o dítě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
- formulář
; i “' » v v » v.» v o č ; Zadost o osetrovne pri pec1 :.<.>.<.>.<.> : 4 V o v » ; Ewdencmsmek ; o XXXX do XX let z duvodu uzavrem : : v » v » v» » v ; ; skolskeho/detskeho zarizeni (skoly) ( \ A.Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) Správa školského (zvláštního dětského) zařízení,jiného obdobného zařízení pro děti,v jehož péči dítě jinak je,nebo škola,jejímž je žákem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,příjmení ajméno dítěte (žáka),rodné číslol) potvrzuje,že zařízení (škola) bylo uzavřeno od.<.>.<.>.<.>.<.>.do.<.>.<.>.2 nařízení orgánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.název orgánu Důvod uzavření:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Datum.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.\ Razítko zařízení (školy) a podpis ) ( _ \ B.Zádost o Ošetřovné (vyplní žadatel o dávku) Příjmení ajméno zaměstnance:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Rodné číslo: 1).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Bydliště (přesná adresa):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Rodinný stav:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.[] žiji — El nežijí s druhem / registrovaným partnerem?) |:! mám — El nemám v péči dítě ve věku do 16 let,které neukončilo povinnou školní docházku.2) Žádám o ošetřovně z důvodu péče o dítě.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,příjmení a jméno dítěte (žáka),rodné číslol) které se mnou ve společné domácnosti EI žijez) Ú nežijez) aje mým/mou.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.rodinný poměr (syn,dcera) na ošetřované dítě El jez) — El není?) jiné fyzické osobě poskytována peněžitá pomoc v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek 0 výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Prohlašuji,že výše uvedené údaje jsou pravdivé,že nárok na ošetřovně za tuto dobu neuplatňuje jiný oprávněný a jsem si vědom(a),že jsem povinen(a) oznámit a prokázat všechny skutečnosti rozhodné pro nárok na tuto dávku,její výši a výpla...
Doporučený postup.pdf (1.28 MB)
W ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
<br> V CSSZ Křížová 25,225 08 Praha 5
<br> Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovně při péči o XXXX do XX let z důvodu
<br> uzavření školského/dětského za řízení (školy)
<br> Od dnešního dne vstoupilo vplatnost nařízení vlády o uzavření základních,středních,vyšších odborných a vysokých škol.Rodičům dětí do věku 10 let,kterých se uvedené opatření týká,tj.jejich děti nemohou být v péči školského/dětského zařízení,náleží ošetřovně (více Z_DE).Pokud má však toto opatření za následek,že např.již není možné z personálních důvodů zajistit provoz mateřské školy,a ztohoto důvodu je uzavřena i mateřská škola,bude se tato situace řešit stejným způsobem <.>
<br> V případech,kdy nařízení vlády vstoupilo dnešním dnem v platnost a aktuálně probíhají jarní prázdniny,začíná běh podpůrčí doby až ode dne,kdy měla být škola po prázdninách otevřena <.>
<br> Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovně pr7 pe'č/ o XXXX do XX let zdůvodu uzavřen/ výchovného zařl'zen/ (ško/y),který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola),které dítě navštěvuje (interaktivní formulář k vyplnění ZDE) <.>
<br> Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o XXXX do XX let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
<br> Část A.tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení
<br>.školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ,z nějž lze exportovat *.pdf soubor,dále je distribuován tiskopis žádostí v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje) <,>
<br>.v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A.elektronicky,dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e- mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy),v části „do“ je přitom možno uvést údaj | slovně,kupř.„do odvoláni“
<br> Část 8.tiskopisu vyplňuje rodič
<br>.elektronic...
Opatření v mezinárodní osobní dopravě
<.> q » '" " („v;— ?“
<br> USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.března 2020 č.200
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čL 5 a 6 ústavního zákona č,110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví vysouvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV—2/ na území Ceské republiky nouzoVý stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a 9 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm,b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> zakazuje
<br>.všem do ravcům v mezinárodní silniční osobní do ravě za'išt'ované vozidl P y
<br> 3 obsaditelnosti nad 9 osob s účinností od 14.března 2020,od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice Ceské republiky <,>
<br> všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14.března 2020,od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice Ceské republiky <,>
<br> všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodni osobní dopravě s účinností od 14.března 2020 od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky <,>
<br> všem dopravcům s účinností od 14.března 2020,od 00:00 hodin využívat v rámci obchodni letecké dopravy s cestujícími na palubě,při níž je překračována hranice České republiky,jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně,LKPR);
<br> umožňuje
<br> v mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelnosti nad 9 osob občanům Ceské republiky a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky,kteří se vrací do České republiky,XXXXXX do České republiky <,>
<br> v mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob cizincům ...
Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.března 2020 č„ 198
<br> o přijetí krizového opatření
<br> Vnávaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti Ceské republiky,vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohroženi zdraví v souvislostl s prokázánim výskytu koronaviru loznačovaný jako SARS CoV—2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a 5 6 zákona č,240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm.b) krizového zákona
<br> Vláda i.nařizuje s účinností od 14 března 2020
<br> 1.zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblasti,s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území Ceské republiky; to neplatí,je-li vstup těchto cizinců v zájmu Ceské republiky <,>
<br> 2.zastaveni přijímáni žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby,jejichž pobyt je v zájmu Ceské republiky <,>
<br> :
<br> 3,zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá viza,o kterych dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby,jejichž pobyt je v zájmu České republiky <,>
<br> 4.přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech <,>
<br> 5.zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území Ceské republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí,je-li z tohoto opatření udělena výjimka;
<br> II.stanoví,že cizinci,kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců,jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu;
<br> ukládá
<br> 1.místopředsedovi vlády a ministru vnitra
<br> a) provést opatření podle bodu l/1...
Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství
VLÁDY čESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.března 2020 č.201
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru loznačovaný jako SARS CDV-Zl na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 9 5 písm.a) až e) a 5 6 zákona č.240/2000 Sb„,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm,b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> 1 <.>
<br> zakazuje s účinností ode dne 13,března 2020
<br> osobní přítomnost žáků a studentů na základním,středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách aškolských zařízeních podle zákona č.561/2004 Sb„,opředškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a při akcich pořádaných těmito školami <,>
<br> osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č,111/1998 Sb„ o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů,přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi <,>
<br> osobni přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání vjazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a při akcích pořádaných těmito školami <,>
<br> osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků sdenni výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č; 117/1995 Sb„ ostátní soc...
Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob
%
<br> lwa“
<br>.<.> \ 3.301 <.>
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.března 2020 č.199
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda vsouladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví vvsouvislostí s prokázánim výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území Ceské republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a 5 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm b) krizového zákona <.>
<br> Vláda l.zakazuje 1.s účinností ode dne 13.března 2020 od 6:00 hod.divadelní,hudební,tílmová a další
<br> <,>
<br>.! „ <.>
<br> umělecká představení,sportovní,kulturní,náboženské,spolkové,taneční,tradiční ajim podobné akce ajíná shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě,přehlídky,ochutnávky,trhy a veletrhy,Vzdělávací akce,a to jak veřejné,tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob,ato do odvolání tohoto mimořádného opatření.Tento zákaz se nevztahuje na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů a jiných veřejných osob,které se konají na základě zákona,a na pohřby <,>
<br> s účinností ode dne 13.<.> března 2020 od 20:00 hod.přítomnost veřejnosti v čase mezi 20300 hod.a 6,00 hod.v provozovnách stravovacích služeb <,>
<br> s účinností ode dne 13.března 2020 od 6:00 hod.činnost provozoven stravovacích služeb,umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 <,>
<br> s účinností ode dne 13.března 2020 od 6:00 hod.přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - posilovny,přírodní a umělá koupaliště,solária,sauny,wellness služby,hudební a společenské kluby,zábavní zařízení,veřejné knihovny a galerie:
<br> ruší ke dni 13.března 2020 k ...
Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12.března 2020 č.197
<br> o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu či 5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdravi vsouwslosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a g 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové Situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm.b) krizového za'kona
<br> Vláda
<br> ukládá 1 místopředsedovi vlády a ministru vnitra
<br> 1 <.>
<br> vydat opatření obecné povahy Ministerstva vnitra s účinností od 14 března 2020 00700 hod k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici v rozsahu stanoveném v příloze tohoto usnesení <,>
<br> předložit vládě do 5 dnů od účinností opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení ke schválení návrh opatření vlády ve smyslu ustanovení 5 11 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic <,>
<br> předložit vládě do 5 dnů od účinnosti opatření obecné povahy vydaného ve smyslu bodu 1 tohoto usnesení ke schválení na'vrh nařízení vlády podle ustanovení 5 22 zákona č.273/2008 Sb <.>,o policii CR <.>
<br> Provede: 1.místopředseda vlády a ministr vnitra
<br> /
<br> XXX XXXXXX XXXXX předseda vlády
<br> X) Místa určená k překračování vnitřních hranic
<br> l.Rakousko
<br> Silniční:
<br> Dolní Dvořiště — Wullowitz České Velenice — Gmiind Hatě — Kleinhaugsdorf Mikulov — Drasenhofen
<br> ll.Německo
<br> Silniční:
<br> Strážný - Phillippsreut
<br> Pomezí nad Ohří - Schimding Rozvadov—dálnice - Waidhaus Folmava — Furth im Wald/Sohafberg XXXXXXX XXXX — Bayerisch Eisenstein XXXXXX XXX - Breitenau
<...
Informace k vyhlášení nouzového stavu
tel.ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
Kancelář ministra
Karmelitská 529/5,Malá Strana
118 12 Praha 1
<br>
<br> Číslo jednací
MSMT-11703/2020-2
<br> Datum 12.3.2020
<br>
<br> Informace k vyhlášení nouzového stavu
<br> Vláda svým usnesením ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost
<br> žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
<br> - základní umělecké školy (nově) <,>
<br> - zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově) <,>
<br> - jazykové školy (nově) <,>
<br> - jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově) <,>
<br> - základní školy <,>
<br> - střední školy a konzervatoře <,>
<br> - vyšší odborné školy
<br> - vysoké školy (více informací http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi) <.>
<br> Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva
<br> zdravotnictví ze dne 10.3.2020 <.>
<br> Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů.Na základní škole se týká také přípravných tříd a
<br> přípravného stupně základní školy speciální.Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách
<br> a školských zařízení <.>
<br> Zákaz se ode dne 13.3.2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem
<br> státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích
<br> zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí <.>
<br> Zákaz nově rovněž dopadá od 13.3.2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty <,>
<br> jako jsou např.zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy,školy v přírodě <,>
<br> výměnné pobyty.V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit <.>
<br> Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové
<br> vzdělávání (pro děti,žáky a studenty i jiné účastníky),tj.školních družin,školních klubů...
Usnesení vlády CR o přijetí krizového opatření
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14.března 2020 č.211
<br> o přijetí krizového opatření
<br> Vnávaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaný jako SARS CoV-2,na území České republiky nouzový stav a ve smyslu 5 5 písm.a) až e) a 5 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení 5 5 odst.1 písm.e) a s 6 odst.1 písm.b) krizového zákona
<br> Vláda
<br> |.zakazuje
<br> 1.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou těchto prodejen:
<br> — potravin <,>
<br> - výpočetní a telekomunikační techniky,audio a video přijímačů,spotřební elektroniky,přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti <,>
<br> — pohonných hmot <,>
<br> — paliv <,>
<br> - hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
<br> - lékárny a výdejny zdravotnických prostředků <,>
<br> — malých domácích zvířat <,>
<br> — krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
<br> — brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
<br> — novin a časopisů <,>
<br> — tabákových výrobků <,>
<br> — služeb prádelen a čistíren <,>
<br> — prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky <,>
<br> přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
<br> provozovne <,>
<br> 2.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,s výjimkou provozoven,které neslouží pro veřejnost (např.zaměstnanecké stravování,stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo pr...
Mimořádná opatření
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha,10.3.2020 Č.j.: MZDR10676/2020-1/MlN/KAN
<br> lllllllllllIllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllIllllllllllllllll
<br> IVIZDRXO19DHSD
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní Úřad příslušný podle š 80 odst.1 písm.9) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle Š 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV—Z toto mimořádné opatření:
<br> Zakazuje se s účinností ode dne 11.března 2020:
<br> — osobní přítomnost žáků a studentů na základním,středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> — osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVlD-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS—CoV-Z v Evropě <.>
<br> Předmětem opatření je za'kaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVlD-19.Hromadné vzdělávání na všech typech škol
<br> Str.1 z 2
<br> představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulací osob ve vymezeném prostoru <.>
<br> Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů <.>
<br> Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVlD-19 způsobeného nový...
Základní informace o koronaviru COVID-19 pro obyvatele
Koronavirus COVID-19
Informace a doporučení
pro občany Libereckého kraje
<br> I během dne XXXX si často myjte a dezinfikujte
ruce,vždy před přípravou a konzumací jídla <.>
<br> Průběžně během dne pijte,abyste měli dostatek
tekutin,nejlépe vlažných nebo teplých <.>
<br> Dle svých možností a zdravotního stavu cvičte,dodržujte své
denní rituály,věnujte se aktivně sami sobě,svým koníčkům <,>
vzdělávejte se.Udržujte se v dobré fyzické a psychické kondici <.>
<br> Po návratu domů si nejdříve pečlivě umyjte
(mýdlem a teplou vodou) a dezinfikujte ruce <.>
<br> Při nákupu a pohybu na veřejných místech se vyhněte
nebo omezte na minimum dotyk s věcmi,kterých
se mohlo dotýkat více lidí před vámi (košíky,madla,…) <.>
<br> Na nákup nebo obstarání nezbytných věcí vysílejte
jednoho člena rodiny nebo využijte nabídek pomoci
okolí či dobrovolnických organizací <.>
<br> Při zdravotních potížích nebo pokud potřebujete
vystavit recept,volejte nejprve svému lékaři <.>
Nechoďte do ordinace XXX do čekárny!
<br> Udržujte odstup od ostatních nejméně X,5–2 metry <.>
<br> Při pobytu mimo domov si zakrývejte nos
a ústa (respirátorem,rouškou,šátkem) <.>
Ochranné pomůcky pravidelně vyměňujte <.>
<br> Zůstaňte doma!
Z domu vycházejte XXX v nezbytných případech <.>
<br> Sledujte média!
Dodržujte všechna mimořádná nařízení
a pravidla celoplošné karantény <.>
<br> Mimořádná
pomoc seniorům
Koordinátoři pomoci pro Liberecký kraj
<br> oblast Jablonec nad Nisou
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
→ 602 503 705,601 386 447 (v pracovní dny,8.00–18.00)
<br> oblast Semily
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
→ 602 503 705,601 386 447 (v pracovní dny,8.00–18.00)
<br> oblast Turnov
Dobrovolnické centrum ADRA Liberec
→ 605 254 555,607 047 046,607 047 332 (v pracovní dny,9.00–15.00)
<br> oblast Liberec
Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec
a Komunitní středisko KONTAKT Liberec
→ Liberec: 770 141 444,obce Liberecka: 608 303 666 (v pracovní dny,8.00–16.00)
...

Načteno

edesky.cz/d/3981597


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Řasnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz