« Najít podobné dokumenty

Obec Boršice - Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva ZK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boršice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZZK_Informace pro veřejnost_29_6_20_uredni.pdf (524.31 kB)
Informace pro veřejnost
k průběhu konání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 29.června 2020 od
<br> 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje,16.etáž sídla
Zlínského kraje
<br>
<br> Upozorňujeme,že zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 29.června 2020 se bude
konat za obvyklých podmínek stanovených zákonem o krajích a zároveň dle doporučení
Ministerstva vnitra ČR,kdy se na jednání zastupitelstva kraje vztahuje specifická povinnost
pro všechny osoby účastnící se zasedání užít ochranný prostředek dýchacích cest,pokud se
jednání koná ve vnitřních prostorech budov (bez ohledu na odstup účastníků) <.>
<br> Žádáme občany,kteří se budou jednání zastupitelstva kraje účastnit,aby nosili ochranný
prostředek dýchacích cest po celou dobu zasedání zastupitelstva <.>
<br> Dezinfekce rukou bude v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje zajištěna <.>
<br>
Zasedání zastupitelstva je možné sledovat i on-line na www.kr-zlinsky.cz <.>
<br>
<br>
<br>
Odbor Kancelář hejtmana
Krajský úřad Zlínského kraje
16.06.2020
<br>
Vyvěšeno dne 18:06.2020
Sejmuto dne
Z27_program_29_06_2020_uredni.pdf (349.51 kB)
Z27/20
<br>
<br>
<br> 1/5
<br> Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E
<br>
POZVÁNKA
<br>
Ve smyslu ustanovení § 40 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
s v o l á v á m
<br>
27.zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje <.>
<br> __________________________________________________________
<br>
Typ zasedání: řádné
<br> Číslo zasedání: 27 <.>
<br> Termín zasedání: 29.06.2020
<br> Místo zasedání: zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje,16.etáž sídla kraje
<br> Zahájení zasedání: 10:00 hodin
<br>
<br> Návrh programu zasedání:
<br> Zahájení
- volba ověřovatelů zápisu
- volba návrhové komise
- schválení programu
<br>
<br> 1.Tisk č.0535-20Z Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: XXXXX XXXX,hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana,XXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru
Kancelář hejtmana
<br> X.Tisk č.0536-20Z Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje
Předkladatel: XXXXX XXXX,hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana,XXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru
Kancelář hejtmana
<br> X.Tisk č.0540-20Z Zdravotnictví - darovací smlouvy
Předkladatel: XXXXX XXXX,hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář hejtmana; XXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru
Kancelář hejtmana
<br> X.Tisk č.0487-20Z Spolufinancování programů Ministerstva vnitra - generálního
ředitelství HZS ČR - investiční dotace na nákup cisternových
automobilových stříkaček a rekonstrukce požárních zbrojnic pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Předkladatel: XXXXX XXXX,hejtman
Zpracovatel: Odbor strategického rozvoje kraje; XXXXX XXXXX,vedoucí
Odboru strategického rozvoje kraje
<br>
<br>
<br> Z27/20
<br>
<br>
<br> 2/5
<br> 5.Tisk č.0524-20Z Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje
a poskytování příspěvků ze Zaměstnaneckého fondu uvolněným
členům zastupitelstva
Předkladatel: XXXXX XXXX,hejtman
Zpracovatel: Odbor Kancelář ředitele; XXXXX XXXX,vedoucí Odboru
Kancelář ředitele
<br> X.Tisk č.0494-20Z Zdravotnictví - Poskytnutí úvěrů nemocnicím založeným Z...

Načteno

edesky.cz/d/3981570

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Filmování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boršice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz