« Najít podobné dokumenty

Obec Valeč (Karlovy Vary) - Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Valeč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valeč (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Valeč
OBEC VALEČ
<br>
Sídlo: Náměstí 119,364 55 Valeč,IČ: 00255114,Tel.:353 399 700,353 399 728
E-mail: podatelna@valec.cz,starosta@valec.cz,www: www.valec.cz,ID DS: 3vbauvg
<br> POZVÁNKA
na 15.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Valeč
<br>
<br>
<br> Termín: 29.6.2020 (pondělí) od 17:00 hodin
Místo: Zasedací místnost OÚ Valeč
<br>
Navržený program:
<br>
1.Schválení programu zasedání
2.Jmenování ověřovatelů zápisu ze zasedání
3.Jmenování zapisovatele zápisu ze zasedání
4.Kontrola zápisu a usnesení z 13 a 14.VZOZ,žádost o přezkoumání schválení zápisu z 11.VZOZ
5.Zpráva vedení obce a předsedů výborů a komisí o činnosti
6.Rozpočtové opatření č.2/2020
7.MAS Vladař,o.p.s <.>
8.Podpisové vzory – změna odpovědnosti osob
9.Windenergie,s.r.o.– smlouva o vzájemné spolupráci
10.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Valeč za rok 2018
11.Růžová ulice
12.Smlouva REMA Systém,a.s <.>
13.Prodeje,pronájmy,výpůjčky a směny pozemků v majetku obce
14.Obecní kronika
15.Finanční výbor
16.Vyhodnocení a budoucí prevence obce proti nákaze koronavirem
17.Různé
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Valeč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 22.6.2020 Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3981563

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valeč (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz