« Najít podobné dokumenty

Obec Kraborovice - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kraborovice ze dne 26.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kraborovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kraborovice ze dne 26.6.2020
Zápis
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Kraborovice,které se konalo 26.června 2020 (pátek) od 19:00 hodin
<br> v budově OÚ <.>
<br> Zápis provede starosta a místostarosta.Ověřovatelé - Lebduška,Beneš <.>
<br> Přítomni: Sojka F <.>,Lebduška Č <.>,Kubátová M <.>,Nedobyl J <.>,Puchta P.a XXXXX M <.>
<br> Omluveni: Sojka L <.>
<br> 1) Jednání zahájil a řídil starosta obce XXXXXXXXX XXXXX.V úvodu zasedání starosta uvedl důvod,proč se
<br> v měsíci červnu konají dvě zasedání.Je to aktuálnost několika rozhodnutí,jak je uvedeno v programu <.>
<br> Z jednání 5.6.2020 - posoudit bod 5 příspěvku dopravní obslužnosti Kraje Vysočina,projektová
<br> dokumentace vodovodu pokračuje podle terénu v obci,veřejné osvětlení Kraborovice s přípravou
<br> projektu na rok 2021 a hlášení o střetu zájmů starosty a místostarosty na MV provedeno <.>
<br> Hlasování: pro 6,proti 0,zdržel 0
<br> Usnesení: Usnesení průběžně plněna <.>
<br> 2) Program jednání 26.6.2020:
<br> 1.Zahájení a kontrola zápisu 5.6.2020
<br> 2.Schválení programu jednání
<br> 3.Žádosti z Fondu Vysočiny
<br> 4.Kontrolní den na opravě kaple
<br> 5.Návrh na zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení
<br> 6.Skládka zeminy ze silnice II/345
<br> 7.Skladové prostory obce
<br> 8.Změna územního plánu obce
<br> 9.Zpráva finančního a kontrolního výboru obce
<br> 10.Veřejný vodovod - zaměření terénu
<br> 11.Těžba v obecním lese
<br> 12.Sečení trávy a údržba veřejného prostranství
<br> 13.Různé - oprava hráze rybníka v Úhrově
<br> - záměr obce ke zpracování obecně platné vyhlášky
<br> - termín sběru velkoobjemového odpadu
<br> - posouzení statiky mostu v majetku obce
<br> - žádost o audit hospodaření obce za rok 2020
<br> - zpracování dotazníku MMR
<br> - kulturní akce v obci
<br> 14.Diskuze
<br> 25.Usnesení – závěr
<br> Hlasování: pro 6,proti 0,zdržel 0
<br> Usnesení: Program jednání rozšířen v bodě různé a schválen <.>
<br>
<br>
<br> 3) Žádosti z Fondu Vysočiny:
<br> - dotace na projekt veřejného vodovodu nebyla schvá...

Načteno

edesky.cz/d/3981555

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kraborovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz