« Najít podobné dokumenty

Obec Rakůvka - Zveřejnění záměru prodeje pozemků (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakůvka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku[1].pdf [0,24 MB]
W
<br> 798 5? Rakůvka č.29.IČ:00600075.rakuvkgfďsegnamxz,724 859 671
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE PQZEMKU
<br> Obec Rakůvka zveřejňuje v souladu s ustanovením & 39.odst.1_ zákona číslo 1282000 _Sb.<.> o obcích (obecní zřízení) záměr prodat pozemek parc.číslo KN 9569' o výměře 101 mldále parc.číslo KN 95.6!8 o výměře 110 m2 & parc.číslo KN 9436 o výměře 52 m2.všechny zapsané na LV číslo 1 pro katastrální území'Rakůvka.Pozemky jsem umí-stěny \; intravilánu obce v zasiavěné částí a tvoří historicky předzahrádku a zahradu.Umístění pozemku je na přiloženém Slúmku <.>
<br> XXXXX XXXXXXX “starosta obce
<br> Den vyvěšení : X l.06.2020
<br> Den sejmutí

Načteno

edesky.cz/d/3981543


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakůvka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz