« Najít podobné dokumenty

Obec Troskovice - Usnesení z 10. zasedání ZO Troskovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 10. zasedání ZO Troskovice
USNESENÍ č.10/2020
<br>
<br>
z 10.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Troskovice,konaného dne 30.června
2020 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Troskovice <.>
<br>
<br> A.ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ:
<br>
1.Informaci o plnění rozpočtu obce k 31.5.2020 - viz.příloha č.1 tohoto usnesení
<br>
2.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO VHS Turnov za rok 2019 a
Závěrečný účet DSO VHS Turnov za rok 2019 – viz.příloha č.3 tohoto usnesení
<br> 3.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Český ráj za rok
<br> 2019 a Závěrečný účet DSO Mikroregionu Český ráj za rok 2019 – viz.příloha č.4
tohoto usnesení
<br>
<br>
<br> B.ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
<br>
1.Rozpočtovou změnu č.1 v rozpočtu obce na rok 2020,která je přílohou č.2
tohoto usnesení
<br>
2.Zařazení území obce do územní působnosti Obecně prospěšné společnosti pro
Český ráj – Místní akční skupiny /MAS/ Český ráj a Střední Pojizeří na období
2021 – 2027 – viz.příloha č.5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Troskovicích 30.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX
místostarosta starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/3981542

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Troskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz