« Najít podobné dokumenty

Obec Svojšice (Příbram) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svojšice (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_077671/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 002608/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> SVOJŠICE
IČ: 00662992
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Svojšice za rok 2019 bylo zahájeno dne 08.08.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  10.09.2019
 05.06.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Svojšice
<br> Svojšice 8
<br> 262 72 Březnice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
- kontroloři: XXXXX XXXXX (XX.X.XXXX)
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX (X.X.XXXX)
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXX XXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX,DiS.-
<br> administrativní pracovnice
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské čin...

Načteno

edesky.cz/d/3981535

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svojšice (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz