« Najít podobné dokumenty

Obec Býkovice - Zápis ze ZOZ 23.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Býkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze ZOZ 23.6.2020
Obec Býkovice
<br> Býkovice 34,679 71 Býkovice
<br> starosta: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Tel: +XXX XXX XXX XXX
urad@obebykovice.cz
<br> IČ 0060064
<br>
<br> 1
<br>
<br> Zasedání obecního zastupitelstva obce Býkovice č.4 ze dne 23.06.2020
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Býkovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 20 hodin
předsedajícím Ing.Ladislavem Chloupkem <.>
<br> Přítomni: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXX <,>
Ing.Zdenek Jakubec,Mag.art.XXXXX XXXXXXX
<br> Nepřítomen: ---- Omluven: Ing.XXXXX XXXXXX Veřejnost: účetní Lenka
Konstanzová,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
X.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Předsedající Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno,přítomno je 6 členů
zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva.Zastupitelstvo je dle § 92 odst.3 zákona
o obcích usnášeníschopné.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Býkovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů,a to
od 16.06.2020 do 23.06.2020.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající navrhuje za zapisovatele Mgr.Lenku Doleželovou.Za ověřovatele zápisu byli z pléna
navrženi Ing.XXXX XXXXXXXX a Ing.XXXXXX XXXXX.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.1/4/2020:
Zastupitelstvo volí za zapisovatele Mgr.Lenku Doleželovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1/4/2020 bylo přijato <.>
<br> Návrh usnesení č.2/4/2020:
Zastupitelstvo volí za ověřovatele zápisu Ing.Petra Sedláčka a Ing.Ondřeje Musila <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2/4/2020 bylo přijato <.>
<br>
<br> 2.Schválení programu
<br> Předsedající žádá doplnit program o jeden bod,a to schválení inventarizace majetku a závazků obce
Býkovice ke dni 31.12.2019 - nově jako bod č.19.Tímto se mění pořadí bodu „Různé“ jako bod jednání
č.20 <.>
<br>
1.Zahájení zas...

Načteno

edesky.cz/d/3981442

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Býkovice
03. 07. 2020
01. 07. 2020
24. 06. 2020
24. 06. 2020
24. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Býkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz