« Najít podobné dokumenty

Obec Máslojedy - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Máslojedy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0051 2020 2020-053517.pdf
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 18.3.2020
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/053517/2020 OD1/Rou
<br> MMHK/061198/2020
<br>
<br> SWIETELSKY stavební s.r.o <.>
<br> Nádražní 486
<br> 517 21 Týniště nad Orlicí
<br> v zastoupení
<br> XXXX - dopravní značení Hradec Králové
<br> s.r.o <.>,Obránců míru 258
<br> 503 02 Předměřice nad Labem
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> Miroslav.Roubinek@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 6.4.2020
<br>
<br>
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br>
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
v k.ú.Máslojedy,Lípa,Čistěves,Chlum,Hořiněves,Vrchovnice,Sendražice <,>
<br> Neděliště
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j.KRPH - 29089 - 2/ČJ - 2020 -
050206 ze dne 6.4.2020
<br>
s t a n o v í
<br>
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb.pro přechodnou úpravu
provozu na silnici II/325,III/32539,III/32535,III/32510,III/32533,III/3258,III/3251,III/32531,III/3254
v k.ú.Máslojedy,Lípa,Čistěves,Chlum,Hořiněves,Vrchovnice,Sendražice,Neděliště (I.a II.etapa)
následující d...

Načteno

edesky.cz/d/3981434

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz