« Najít podobné dokumenty

Obec Máslojedy - Závěrečný účet obce 2018 po schválení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Máslojedy závěrečný účet obce 2018.pdf
OBEC MÁSLOJEDY
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet obce Máslojedy za rok 2018
<br>
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 3 198 297,09
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 231 474,89
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 40 160,00
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 113 881,00
<br>
<br> Celkové příjmy obce Máslojedy činily 3 583 812,98 Kč
<br>
Třída 5 - Běžné výdaje 3 289 472,72
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 44 601,00
<br>
<br> Celkové výdaje obce Máslojedy činily 3 334 073,72 Kč
<br>
<br> Závěrečný účet obce Máslojedy za rok 2018 byl sestaven a je
<br> spolu s ostatními přílohami závěrečného účtu k nahlédnutí na
<br> obecním úřadu v Máslojedech během úředních hodin obecního
<br> úřadu <.>
<br>
<br> závěr ze Zprávy o výsledku hospodaření za rok 2018
<br> I.Při přezkoumání hospodaření obce Máslojedy za rok 2018
<br>
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004
sb.) <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření obce Máslojedy za rok 2018
<br> se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> III.Při přezkoumání hospodaření - Obec Máslojedy - za rok 2018
<br> Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,03 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,54 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku
<br> 0 %
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MVDr.XXXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Máslojedy dne 05.02.2019
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Máslojedy,IČ: 44444419
<br> za rok 2018
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 1.11.2018
- 21.1.2019
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Máslojedy v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona č <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/3981432

Meta

Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz