« Najít podobné dokumenty

Obec Morašice (Znojmo) - Usnesení ze zastupitelstva obce pořádané dne 25.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Morašice (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastupitelstvo_25_06_2020
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE
<br>
pořádané dne 25.6.2020
<br>
Usnesení č.1/6/20
<br> Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
<br> -zapisovatele zápisu : XXX XXXXXXX
-ověřovatele zápisu : XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> následující program zasedání ZO :
<br>
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení
3.Odpovědi
4Volba neuvolněného starosty
5.Odměny neuvolněných zastupitelů
6.Výběrové řízení na pracovní pozici účetní
7.Určení člena,který bude obec zastupovat ve spolupráci s úřadem územního
plánování
8.Závěr
<br>
<br> Hlasování : pro -3 (Zdeněk Weis,Mgr.XXXX XXXXXXXXX,Hana Maříková),proti –X (Bc.XXXXX XXXXXXXX <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX ),zdržel se-X
<br>
Usnesení nebylo schváleno <.>
<br>
Usnesení č.2/6/20
<br> Zastupitelstvo s c h v a l u j e :
<br> návrh Mgr.Adély Šotkovské,DiS.o přesunutí bodu,<,> Odpovědi „ na konec programu z důvodu,že
tento bod v zastupitelstvu ani neměl být napsán.Občané by to nepochopili a pod tento bod může být
schováno cokoliv a vypadá to jako diskuse <.>
<br> -zapisovatele zápisu : XXX XXXXXXX
<br> -ověřovatele zápisu : XXXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> následující program zasedání ZO :
<br> X.Zahájení
2.Kontrola usnesení
3.Volba neuvolněného starosty
4.Odměny neuvolněných zastupitelů
5.Výběrové řízení na pracovní pozici účetní
6.Určení člena,který bude obec zastupovat ve spolupráci s úřadem územního plánování
<br>
<br> 7.Odpovědi
8.Závěr
<br> Hlasování : pro 4 (Bc.XXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>,XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX
),proti –X((Zdeněk Weis,Mgr.XXXX XXXXXXXXX,Hana Maříková),zdržel se-X
<br> Usnesení č.3/6/20
<br> ZO bere na vědomí :
Zápis z kontrolního výboru,vše v pořádku <.>
<br>
Usnesení č.4/6/20
ZO schvaluje:
Provést volbu starosty jako tajnou <.>
<br> Hlasování : pro -0,proti –7,zdržel se-0
<br> Usnesení nebylo schváleno <.>
<br> Usnesení č.5/6/20
ZO schvaluje:
Provést volbu starosty jako veřejnou <.>
<br> Hlasování : pro -0,proti –7,zdržel se-0
<br> Usnesení nebylo ...

Načteno

edesky.cz/d/3981415

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Morašice (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz