« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - OVV_prechodna uprava provozu.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OVV_prechodna uprava provozu.pdf
KRAJSKY okno KRAJE vrsoClNA Odbor dopravy a silničního hbspadářSNi Zizkov: za sen: mm.cum-gum <.>
<br> ul sc- anned o-rnpť mugo-mmm“ Dle rozděiovniku Vaš dop: Cielo jedno:: vyrizujuulerm v thvi m.kult 357932020-Hár'DZpF56 XXXXX XXXXXXX XX.XX XXXX
<br> DDSH XXXXXXX XXX XXX 329
<br> oznámení VEŘEJNOU VYHLÁŠKDU
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad? příslušný podle & 12-í odst.4 písm,bj zákona č.%íQDUD Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.ve znění pozdciších předpisů (dále jen „zákon o Silničním provozu“),na zaklade dané žádostl dne 08,04,Na od právnické osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o <.>,| 0 49356069,Pražská 1321ř3tia,Hostivař,1D2 00 Praha 10.provozovna Václavská scanu,337? 01 Jindřichův Hradec ldále jen _žadatal') a po projednání sdotčeným orgánem Policie GR.Krajským ředrtelslvím poíicle kraje Vysočina.Územním odborem Pelhňmov.Dopravním inspeictoratem pod č.j.KRPJ<35290—2řčJ-2020—1617DS—DING ze dne 03.04_ 2020 a po posouzení žádostí vsouladu s ustanovením 5 77 odst,1 písm.bl zakona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení 5 TT odst.5 zákon o silničním provozu a 5 171 zákona č 5005004 Sb,správní řád ve znění pozdě,;Ších předpisů (dále jen správní řád) stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na SilnlCÍCh prvnítřídy v Kraji Vysočina na území okresu PetnňmOv - silnice I.l19 vkm Ha,-415443211 od hranic Kraje Vysočina sJihočeským krajem před obcí Obrataň až po křižovatku se silnicí UM u Pelhřimova (obchvat)
<br> si ice Im v km 80,511 - 194,871 od hranic Kraje Vysočina a Jihočeakym krajem pred místní části Vodná u Kamenice nad Lipou až po hranice s okresem Havlíčkův Brod za místní částí Rozkoš u Humpolce
<br> dle TP 65 _Zásady pro označovaní pracovních míst na pozemních komunikacích“ 3.vydání,které bylo schváleno Ministerstvem dopravy o;.2130154onan ze dne 12_ & 2015 s účinností od 1.dubna 2015 dle s...

Načteno

edesky.cz/d/3981405

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
04. 07. 2020
04. 07. 2020
04. 07. 2020
04. 07. 2020
04. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz