« Najít podobné dokumenty

Obec Otovice (Náchod) - Záměr obce - pronájem nebytových prostor (restaurace)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otovice (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr_pronájem_restaurace_4.pdf (108.79 kB)
Obec Otovice
Otovice 196,PSČ 549 72
<br> Obec Otovice podle § 39 odst.1 zákona
o obcích č.128/2000 Sb.zveřejňuje
<br> záměr obce:
<br> pronájem nebytových prostor (restaurace La Sahula) v domě čp.196
v Otovicích – účel nájmu: provoz restaurace <.>
<br> Výběr uchazeče bude posouzen na základě pohovoru.Podmínky nájmu budou určeny dle
osobního pohovoru s případnými uchazeči a s ohledem k vývoji situace spojené
s uvolňováním vládních a hygienických opatření,s ohledem na podporu podnikání <,>
cestovního ruchu a veřejného zájmu po krizi vyvolané pandemií onemocnění COVID-19 <.>
<br> Termín podání nabídek: 13.7.2020 do 14 hodin
<br> Případné nabídky doručte písemně na adresu obec Otovice,Otovice 196,549 72 nebo
formou datové schránky ID DS: 7r4bb5t nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu:
starosta@obecotovice.cz <.>
<br> Občané se mohou vyjádřit k tomuto zveřejněnému záměru nakládat s majetkem obce
po celou dobu zveřejnění tohoto úmyslu na úřední desce <.>
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 27.6.2020
Sejmuto: 13.7.2020
<br>
2020-06-27T10:38:29+0100

Načteno

edesky.cz/d/3981332

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otovice (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz