« Najít podobné dokumenty

Obec Nedabyle - Zpráva o přezkumu..

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nedabyle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkumu..
““““—'“ KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> " ' JIHOČESKÝ KRAJ
<br> *"?T —'— Odbor ekonomický Š l :“ & Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí i \ _; U Zimního stadionu 1952/2 ! í- 370 76 České Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 1396412019/jahol stejnopis č.2
<br> i 5
<br> s i
<br> * I |.!
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce Nedabyle,IČO 00245224
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 25.11.2019 jako dílčí přezkoumání
<br> a na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 6.4.2020 jako konečné přezkoumání <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Nedabyle za rok 2019 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 22.7.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> » kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 5v4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.541/2019/0EKO-PR dne 18,7.2019 <.>
<br> Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno vpodmínkách mimořádných opatření,vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území Ceské republiky,s využitím postupu doporučeného Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,zpodkladů předávaných územními celky na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při dílčím přezkoumání byli přítomni: XXX XXXXX - starosta
<br> Renata Steinbauerova' - účetní
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 3 86 359 069 DIČ: CZ70890650
<br> Stránka 1 z 8
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 13964/2019/jahol
<br> Předmět řezkoumání:
<br> Př...

Načteno

edesky.cz/d/3981330

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nedabyle
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nedabyle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz