« Najít podobné dokumenty

Obec Obora - Veřejná vyhláška - přechodná úprava Streicher

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna vyhlaska-prechodna uprava Streicher.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova 2,Kralovice PSČ 331 41
<br>
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
22.11.2019
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> OV/4086/2019-Tisj
OV/24964/19 Tisj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E-mail:
Tel.:
<br> XXXX XXXXX
tiser.jiri@kralovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
Datum: 6.12.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> STREICHER,spol.s r.o.Plzeň,IČO 14706768,Plzeňská č.p.565,332 09 Štěnovice
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
na komunikacích: silnice II.třídy č.193,201,204,205,206,229,231,232,silnice III.třídy č.0274 <,>
<br> 1803,1806,19310,19311,19312,19313,19314,1934,1939,20125,20126,20127 <,>
20128,20129,20130,20131,20132,20133,20134,20135,20136,20137,20138,20139 <,>
20140,20140a,20141,20142,20143,20144,20145,20146,20147,20148,2041,2042 <,>
2043,20510,20511,20512,20513,20513a,2054,2056,2057,2058,2059,2062,2063 <,>
2064,2066,2072,2076,2102,2264,2291,2292,2293,23110,23111,2313,2314,2318 <,>
2319,23220,okresu Plzeň-sever v rozsahu působnosti Městského úřadu Kralovice,jako
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "silnice II.a III.třídy"),místní
komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v místě jejich připojení
na dotčené úseky výše uvedených silnic okresu Plzeň-sever v rozsahu působnosti
Městského úřadu Kralovice,jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen
"MK a UK")
<br> z dů...

Načteno

edesky.cz/d/3981262

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Obora
10. 07. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Obora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz