« Najít podobné dokumenty

Obec Obora - Veřejná vyhláška - přechodná úprava Vodárna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna vyhlaska-prechodna uprava Vodarna.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
Markova 2,Kralovice PSČ 331 41
<br>
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br> 2019/06176
5.12.2019
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
<br> OV/4101/2019-Tisj
OV/25051/19 Tisj
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
E-mail:
Tel.:
<br> XXXX XXXXX
tiser.jiri@kralovice.cz
XXX XXX XXX
<br>
Datum: 9.12.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podala
<br> VODÁRNA PLZEŇ a.s <.>,IČO 25205625,Malostranská č.p.143/2,Doudlevce,326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
<br> na území obcí Bezvěrov,Bílov,Černíkovice,Dolní Bělá,Dolní Hradiště,Dražeň,Horní
Bělá,Hvozd,Chříč,Kočín,Kozojedy,Mladotice,Nečtiny,Obora,Rybnice,Všehrdy <,>
Výrov,Vysoká Libyně,Žihle a měst Kaznějov,Kralovice,Manětín a Plasy <.>
<br>
<br> z důvodu: zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění nezbytných úkonů údržby a provozu
na vodovodních řadech a kanalizačních stokách,při provádění oprav havárií vodovodů a
kanalizací,uložených ve výše vyjmenovaných komunikacích,a pro uvedení dotčené
pozemní komunikace do původního stavu
<br>
doba platnosti: od 1.1.2020 do 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.OV/25051/19 Tisj str.2
<br>
<br>
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s...

Načteno

edesky.cz/d/3981261

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Obora
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Obora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz