« Najít podobné dokumenty

Obec Obora - Veřejná vyhláška - přechodná úprava Omexom

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna vyhlaska-prechodna uprava Omexom.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141 ODBORXWSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:,<.> Ze dne: 20.1.2020 C --
<br> £?
<br> Spis.zn.: OWU451í2020-Tisj ;"“_ “"“““ *“ - ÉJŠŠJJTďč-L Č.j.: 0W1961120 Tísj l liebe-“10%.4.4920 !,yřízuje; JiříTišer _“ _ “$( _' g;,! _ E-maií: podatelnaríýkralovícecz Hamann- <.>,„.<.> - _ '—
<br> Tel: 373 300 m (??-__ ““Real/52% “'"—DČ— -- !? mih; ' _
<br> Datum: 2112020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZ-EMNÍ'C'H Kommcícn
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby.jako mravní organ příslušný podle 33 124 odst.6 zákona č.3613000 513.<.> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh.který podal
<br> OMEXOM CA Energo s.r.o <.>,IČO 49196812.Na Střílně č.p.1929í8,Bolevec,323 00 Plzeň 23
<br> (dále jen "navrhovatel")_.podle © ?? odst.1 písm.c) a 5 ?? odst.5 zákona o silničním provozu a š 172 a 133 zákona č.5003004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> :; t a n o v i přechodnou úpravu provozu na pozemních konnmikac ích
<br> komunikace: silnice č.111f231 8.110231 11
<br> v místě: obec Obora.331 51 Kaméjov termín: 1.3.3020 — 31.10.2020 důvod: pokládka kabelu NN do silničních pozemků dotčených silnic v ramci stavební akce
<br> „Obora u Kaznějova.PS.kNN"
<br> dopravní značení: viz příloha.<.> DlO,situace dopravního značení“
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> i.Přechodná úprava provozu je.realizována v souladu :; pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací spia.zn.OW04-15í2020-Tísj (dále'jen “r.ozhodmuí") <.>
<br> 2.Provedení & umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.29402015 Sh.<.> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů.technickou normou ČSN EN 128994 a technickými podmínkami...

Načteno

edesky.cz/d/3981249

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Obora
10. 07. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
30. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Obora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz