« Najít podobné dokumenty

Obec Dvory - Oznámení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dvory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni_verejnou_vyhlaskou_-_prechodna_uprava_provozu-dvory.pdf
Městský úřad Nymburk
<br> N b k Odbor správy městského majetku ym ur Náměstí Přemyslovců 163
<br> 288 02 Nymburk
<br> Spisová značka: MUNYM-OSO/45688/2020/Kol
<br> Číslo jednací: MUNYM—050/45688/2020/Kol GASKO,spol.s r.o.Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: iveta.kolacna©meu-nbk.cz Klejnarská 155 Nymburk: 29.06.2020 280 02 KDLíN lV
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy — sta novení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Nymburk,Odbor správy městského majetku,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě návrhu ze dne 16.06.2020,který podala společnost GASKO spol.sr.o <.>,stavba plynovodů,vodovodů a kanalizací,i(lejnarska' 155,280 02 Kolín IV,IČ: 45146454,po vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství,Středočeského kraje,dopravního inspektorátu Nymburk ze dne 08.06.2020,č.j.: KRPS-126153-1/ČJ-2020-010806-ZU,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu dopravního značení na místní komunikaci -— v chodníku a zeleném pásu v obci Dvory,před domem č.p.115,z důvodu prováděnístavebních praci při zřízení plynovodní přípojky pro RD č.p.115 otevřeným výkopem v zeleném pásu 1x2m takto:
<br> Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle podmínek ze souhlasného stanoviska Policie ČR — DI Nymburk ze dne 08.06.2020 vpřiloze,kteráje součástí tohoto stanovení.Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899—1 <.>
<br> Městský úřad Nymburk,Odbor správy městského majetku si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat ...

Načteno

edesky.cz/d/3981185

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dvory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz