« Najít podobné dokumenty

Obec Jakubov u Moravských Budějovic - Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jakubov u Moravských Budějovic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad.pdf [6,11 MB]
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Třebíč Bráfova tř.2/1,Horka-Domky,674 01 Třebíč
<br> Spisová značka.: 2RP2775/2015—520204/05/03 SPI__)']5[]2321'2020„<U ČJ“ lllllllllllllllll | | llllllllll Vyřizuje: lng.XXXXXXX XXXXXXXXX o osmy-XXXX.XX
<br> Telefon: XXXXXXXXX E-mail: m.kucharova©spucr.cz ID DS: z49per3
<br> V Třebíči dne : 18.6.2020
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina,Pobočky Třebíč ze dne 10.12.2019,č.j.: SPU 250159/2019/Ku byl podle 5 11 odst.4 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen zákon) a vsouvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,schválen návrh komplexních pozemkových úprav vkatastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic a na části přiléhajícího k.ú.Domamil,Litohoř a k.ú.Lukov u Moravských Budějovic zpracovaný jménem firmy TRAVAL,s.r.o.Čechova 395/59,370 01 České Budějovice,pod číslem zakázky 1253- 2015-520204: lng.Vendulou Valentovou,která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.1.2020 <.>
<br> V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Třebíč Rozhodl
<br> Podle ust.š 11 odst.8 cit zákona o 1.Výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic a části katastrálního území Domamil,Litohoř a Lukov u Moravských Budějovic tak,jakje uvedeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí
<br> 2.přechod věcného břemene tak,jakje uvedeno v příloze č.2a tohoto rozhodnutí
<br> 3.určení výše úhrady a lhůty podle ust.š 10 odst.2 zákona takto:
<br> Vlastníci:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,narozena X.X.XXXX,místem trvalého pobytu Dulánek 892/13,Brno,Židenice,61500 uhradí Státní...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jakubov u Moravských Budějovic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz