« Najít podobné dokumenty

Obec Jakubov u Moravských Budějovic - Veřejná vyhláška - lesní hospodářské osnovy (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jakubov u Moravských Budějovic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - lesní osnovy.pdf [0,98 MB]
| Městský úřad Moravské Budějovice Odbor životního prostředí
<br> námwmwmmm“Budějovice llllllllllllllllllll!llllll11111Illlllllllllllllllllllllllllll —
<br> _ MUHBP008Q4VP VÁŠ DOPIS ZN.: !— _l ZE DNE: _ 53315: ZN : OZP/2943(2018 Obce v zařizovacím obvodu CIS.JEDN.: MUMB/OZP/16677/2020 LHO Třebíč-MB TEL./FAX: 568 408 384/568 408 312,„.<.> E-MVAIL: jkotrba©mbudejovicecz ORP MoraVSke Budejov1ce VYRIZUJE: Ing.Kotrba _! DATUM: 30.06.2020.<.>
<br> Veřejná vyhláška Předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,Odbor životního prostředí,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů,oznamuje“ Všem občanům,kteří jsou vlastníky lesa o výměře menší než 50 hektarů,nacházejícího se v katastrálních územích: Babice u Lesonic,Bítovánky,Blatnice,Bohušice,Bolíkovice,Cidlina na Moravě,Dolní Lažany,Jakubov u Moravských Budějovic,Lažínky,Lesná u Želetavy,Lesonice,Litohoř,Lukov u Moravských Budějovic,Vícenice u Dolních Lažan,Zvěrkovice u Moravských Budějovic a Želetava,že pro jejich lesní majetky byly vsouladu sustanovením & 25 zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon),v platném znění,zpracovány lesní hospodářské osnovy (LHO) nazvané LHO Třebíč-MB.Platnost těchto osnov je od 01.01.2020 do 31.12.2029 <.>
<br> Vlastníci lesů si přebírají tzv.vlastnické separáty LHO obsahující porostní mapu,výpis z hospodářské knihy a plochovou tabulku.Vlastnické separáty LHO si mohou vlastníci lesů (příp.oprávněná osoba) po prokázání totožnosti bezplatně vyzvednout,nejlépe v prodloužené úřední dny (pondělí a středa od 800 do 1700 hodin),na Odboru životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice,nám.Míru '31,v kanceláři č.351 — OŽP — pracoviště státní správy lesů,a to vobdobí do 30.11.2020,případně i později v době platnosti LHO.Zájemce o převzetí LHO nahlásí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví.Nebudou-li převzetí separátu LHO přítomni všichni případní spoluvlastníci příslušného lesn...

Načteno

edesky.cz/d/3981153

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jakubov u Moravských Budějovic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz