« Najít podobné dokumenty

Obec Březník - Rozhodnutí o povolení uzavírky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

200629_uzavírka.pdf
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104,675 71 Náměšť nad Oslavou
<br>
<br> ___________________________________________________________________________________________
MěÚ Náměšť nad Oslavou,Masarykovo nám.104,675 71 Náměšť nad Oslavou,tel.: 568 619 111,fax: 568 619 101 <,>
<br> e-mail: podatelna@mesto-namest.cz,IČ: 002 89 965,bankovní spojení: Komerční banka Třebíč,číslo účtu 724711/0100
<br>
<br> Číslo jednací: MNnO 6693/20/Dop/Vob
<br> Spisová značka: S - MNnO 1444/20/Dop/Vob
<br>
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: voborna.m@mesto-namest.cz
<br> V Náměšti nad Oslavou dne 29.6.2020
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> Městský úřad Náměšť nad Oslavou,odbor dopravy a silničního hospodářství,silniční správní úřad <,>
<br> Masarykovo nám.104,675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „zdejší úřad“),příslušný dle ustanovení § 40 odst.4
<br> písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
<br> o pozemních komunikacích“),dle § 67 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“),rozhodl po projednání o žádosti od společnosti SKANSKA a.s <.>,IČ: 262 71 303,Křižíkova
<br> 682/34a,186 00 Praha,na základě plné moci zastoupené společností VYZNAč,s.r.o <.>,IČ: 019 16 297,Srázná
<br> 5113/1,586 01 Jihlava (dále jen „žadatel“),podané dne 26.6.2020,takto:
<br>
podle § 24 odst.2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997
<br> Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> p o v o l u j e
<br> žadateli úplnou uzavírku silnice č.II/392 v km 25,800 – 26,400 v obci Březník (od začátku obce ve směru od
<br> obce Kralice nad Oslavou po cca samoobsluhu v obci),z důvodu frézování a pokládky povrchu v rámci
<br> akce „II/392 Březník: obnova povrchu po rekonstrukci kanalizace“,dle přiložené situace,v termínu
<br>
<br> 1.7.2020 – 23.8.2020
<br> a n a ř i z ...

Načteno

edesky.cz/d/3981151

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz