« Najít podobné dokumenty

Obec Březník - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

200629_oop.pdf
Městsky úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo náměstí 104,675 71 Náměšť nad Oslavou
<br> Číslo jednací: MNnO 6641/20/Dop/Vob
Spisová značka: S - MNnO 1448/20/Dop/Vob
Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: voborna.m@mesto-namest.cz
<br> V Náměšti nad Oslavou dne 26.6.2020
<br> OBECNI URAĎ BŘEZNÍK
<br> O Z N Á M E N Í V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Náměšť nad Oslavou,odbor dopravy a silničního hospodářství,silniční správní úřad <,>
<br> Masarykovo nám.104,675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen „zdejší úřad"),příslušný podle ustanovení § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu1),na základě žádosti společnosti SKANSKA a.s <.>,IČ:
262 71 3030,Křižíkova 682/34a,186 00 Praha,na základě plné moci zastoupené společností VYZNAČ,s.r.o.<,>
Srázná 5113/1,586 01 Jihlava,IČ: 019 16 297 (dále jen „žadatel11),podané dne 26.6.2020,po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina,územním odborem Třebíč,dopravní
inspektorát,Bráfova třída 1247/11,674 01 Třebíč čj.: KRPJ-66309-1/ČJ-2020-161006-ŠER ze dne 26.6.2020 <,>
podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,v souladu s § 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.II/392 v km 23,200 - 37,000; silnici č.111/39212 v km 0,000 - 4,321 a silnici
č.II/399 v km 10,300 - 10,700 v ORP Náměšť nad Oslavou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě Krajské
správy a údržby silnic Vysočina,p.o <.>,dle grafické přílohy,z důvodu úplné uzavírky silnice č.II/392 v obci Březník
v rámci akce: „II/392 Březník: obnova povrchu po rekonstrukci kanalizace" a vedení objízdné trasy <.>
<br> Termín ...
ii_392 kralice n.osl. - bŘeznÍk.pdf
I
<br> S
<br> 3
<br> a
<br> T
<br> Ř
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> Č
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> 2
<br> H
<br> R
<br> O
<br> T
<br> O
<br> V
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> 1
<br> 6
<br> N
<br> Á
<br> M
<br> Ě
<br> Š
<br> Ť
<br>
<br> N
<br> <.>
<br>
<br> O
<br> S
<br> L
<br> <.>
<br> I
S
<br> 3
a
<br> 1
8
<br> T
Ř
<br> E
B
<br> Í
Č
<br> 2
3
<br> I
S
<br> 3
d
<br> 1
<br> 1
7
<br> V
Í
C
<br> E
N
<br> I
C
<br> E
<br> H
R
<br> O
T
<br> O
V
<br> I
C
<br> E
<br> 3
9
9
<br> I
S
<br> 3
d
<br> 4
<br> 8
<br> S
M
<br> R
<br> K
<br> B
<br> U
<br> D
<br> I
Š
<br> O
<br> V
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> 4
<br> 8
S
<br> M
<br> R
<br> K
<br> B
<br> U
<br> D
<br> I
Š
<br> O
<br> V
<br> I
S
<br> 3
c
<br> K
<br> O
<br> N
<br> Ě
<br> Š
<br> Í
N
<br> I
S
<br> 3
c
<br> K
O
<br> N
Ě
<br> Š
Í
N
<br> I
S
<br> 3
d
<br> 4
<br> 7
<br> P
<br> O
<br> Z
<br> Ď
<br> A
<br> T
<br> Í
N
<br> P
<br> Y
<br> Š
<br> E
<br> L
<br> I
S
<br> 3
c
<br> S
<br> T
U
<br> D
<br> E
<br> N
<br> E
<br> C
<br> I
S
<br> 3
d
<br> 47
<br> P
O
<br> Z
Ď
<br> A
T
<br> Í
N
<br> P
Y
<br> Š
E
<br> L
<br> I
S
<br> 3
c
<br> S
T
<br> U
D
<br> E
N
<br> E
C
<br> I
S
<br> 3
<br> a
<br> 4
<br> 0
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> 2
<br> 3
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> 1
<br> 1
<br> 7
<br> V
<br> Í
C
<br> E
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br> H
<br> R
<br> O
<br> T
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> 3
<br> 9
<br> 9
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> a
<br> 2
<br> 0
<br> R
<br> O
<br> S
<br> I
<br> C
<br> E
<br> 2
<br> 3
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> 3
<br> 9
<br> 9
<br> 5
<br> J
<br> I
<br> N
<br> O
<br> Š
<br> O
<br> V
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> b
<br> P
<br> R
<br> A
<br> H
<br> A
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> b
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> 2
<br> 3
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> 2
<br> 3
<br> T
<br> Ř
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> Č
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> a
<br> 2
<br> 0
<br> T
<br> Ř
<br> E
<br> B
<br> Í
<br> Č
<br> 2
<br> 3
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> c
<br> P
<br> R
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3981150

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz