« Najít podobné dokumenty

Obec Rohle - Záměr prodeje obecního majetku - pozemku (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje obecního majetku - pozemku[1].pdf [0,27 MB]
Záměr prodeje obecního majetku
<br>,<,> v e-maíi: podatelna©obecrohlecz ObeCnl Urad ROhIe starostka©obecrohiecz Rohle 56,739 74 Rohle te,“ +429 583 254 025 ID datove schranky: amvbbry
<br> IC: 00303291
<br> www.obecrohle.cz
<br> Obec Rohle na základě zákona č.128/2000 Sb,o obcích % 39 o hospodaření obce,zveřejňuje záměr prodeje tohoto nemovitého majetku — pozemku:
<br> číslo usnesení 13/64li ze dne 16.6.2020 záměr prodeje pozemku parc.č.2213 k.ú.Rohle
<br> číslo usnesení 13/64/j ze dne 16.6.2020 záměr prodeje pozemku parc.č.2131 k.ú.Rohle
<br> čislo usnesení 13/64/k ze dne 16.6.2020 záměr prodeje části pozemku parc.č.2540 k.ú.Rohle
<br> Bližší informace na Obecním úřadě v Rohli <.>,Zájemci předloží nabídky do 17.7.2020 na podatelnu OU v Rohli <.>
<br> XXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> %
<br> ie
<br> v—o “,3'
<br> V Rohli dne 30.6.2020 Š: a' <.>
<br> Vyvěšeno: 30.6.2020 Sejmuto: 17.7.2020

Načteno

edesky.cz/d/3981149


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz