« Najít podobné dokumenty

Obec Roštění - Návrh závěrečného účtu - DSO SMO Východní Moravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Roštění.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka VH SMO VM 2-7-2020
POZVÁNKA
na
<br> Valné shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy <,>
<br> které se bude konat
<br> dne 2.července 2020 v 9.00 hodin – 12.30 hodin
<br> Obecní úřad Liptál,č.p.331,zasedací místnost
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba komisí,zapisovatele,ověřovatele zápisu
<br> 3.Zpráva o činnosti SMO VM
<br> 4.Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 5.Informace o schválených nových společných projektech <.>
<br> 6.Informace o realizaci společných projektů
<br> 7.Informace o připravovaných společných projektech sdružení
<br> 8.Aktuální informace k dotačním možnostem pro obce
<br> 9.Prezentace firmy Rema – řešení v oblasti elektroodpadů
<br> 10.Mgr.XXXXX XXXXXXX,advokátní kanceláří XXXXX a partneři - Záměry obcí a
<br> veřejné zakázky – vybrané otázky ze zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
<br> veřejných zakázek,na které je vhodné si odpovědět,než začneme zadávat –
<br> pozor na sčítání hodnot obdobných zakázek v průběhu roku
<br> 11.Závěr a občerstvení
<br>
Pozn.: program jednání může být na zasedání správní rady doplněn o další body
<br>
<br> Prosím o potvrzení Vaší účasti u tajemníka sdružení RNDr.Prudila na telefon 737565954 nebo
<br> email prudil@rravm.cz <.>
<br>
<br>
Ve Zlíně 16.6.2020 Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX
SMOVM audit 2019 ke zveřejnění - návrh
<.>.KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy
<br> Odbor ekonomický <.>,<.>.<.> trida Tomáše Bati 5146 Oddělení kontrolni 760 01 Zlín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.května 2020 Ing.XXXXXXXX XXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br> Zpráva č.270/20191EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy,IC: 45659168 za rok 2019
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17.12.2019 - 18.12.2019 (dílčí přezkoumání) 7.5.2020 - 11.5.2020 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolovaně osobě dne 21.8.2019 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemnosti a dokladů dne
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 760 01 Zlín
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXXX XXXXX
<br> DSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy zastupoval:
<br> předseda : Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX účetní SMO Východní Moravy: Ing.XXX XXXXXXX tajemník SMO VM Východní Moravy: RNDr.XXXXXX XXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlínsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Střednědobý výhled Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 byl schválen Valným
<br> rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> shromážděním SMO VM dne 11.12.2018,bod č.8 usnesení.Obsahoval také výhled rozpočtu na období 2020 - 2022.Tento SDV byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 26.11.- 11.12.2018.Byla tedy splněna povinnost 5 3,odst.1 citovaného zákona,kdy tento střednědobý plán rozpočtu byl sestaven na dobu 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.>
<br> Schválený střednědobý plá...
SMOVM-zaverecny ucet 2019-zverejneni - návrh
Sdružení měst a obcí Východní Moravy Návrh závěrečného účtu za rok 2019
<br> Na základě 5 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Sdružení měst a obcí Východní Moravy návrh závěrečného účtu za rok 2019
<br> I.PLNENI ROZPOCTU PRIJMU
<br> Pol Závazný ukazatel I název položky
<br> Schválený Upravený Skutečnost Skut.I Upr.R <.>
<br> 12 768 10 2 47 1 084
<br> Z
<br> CELKEM 17 010 847 14 718
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Pol Závazný ukazatel I název položky Skutečnost skut.] Upr.R <.>
<br> Schválený Upravený
<br> V
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
<br> Pol Závazný ukazatel I název položky Skutečnost Skut.! UPT-R-
<br> Schválený Upravený
<br> N.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
<br> PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí - Zaváděnl principů Smart Govemance v regionu Východní Moravy 1 143 112,16 9 635 707,95 1 084 039,00 13 642 703 <,>
<br> 12 519 241,81
<br> Vypracovala: Ing.XXX XXXXXXX Správce rozpočtu: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> [ gaz-* f/fušgr A- deci Mgr.Jaroslav.Air—\ „Háp/w MÚKAVÝ/
<br> "31ch M 5146.760 01 Zlín
<br> Vyvěšeno: 15.6.2020 Vyvěšeno v elektronické podobě: 15.6.2020
<br> Sejmuto: 2.7.2020 Sejmuto v elektronické podobě: 2.7.2020

Načteno

edesky.cz/d/3981146

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Roštění      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz