« Najít podobné dokumenty

Obec Supíkovice - VŘ - OS/1034/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Supíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument č.j.: OS/1034/2020
OBEC SUPÍKOVICE,OBECNÍ ÚŘAD SUPÍKOVICE
790 51 Supíkovice 130,IČ: 00303429,DIČ: CZ00303429
<br>
<br>
IČO: 00303429 DIČ: CZ00303429 Bankovní účet: 5222841/0100 IDDS: scvbj9r Web: www.supikovice.cz
<br> Mobil starosta: 733 426 649 Email: starosta@supikovice.cz Mobil místostarostka: 736 672 119 Email: mistostarosta@supikovice.cz
Obec: 584 432 142 Email: referent@supikovice.cz Účetní: Email: ucetni@supikovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis č.j./Ze dne Naše č.j./Sp.zn.Vyřizuje V Supíkovicích dne
OS/1034/2020 Bican 30.6.2020
733 426 649
<br>
<br> Výzva:
<br> Zastupitelstvo obce Supíkovice dne 25.6.2020 na svém jednání schválilo usnesením 4/2020
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací pro opravu sociálního zařízení
v budově II.stupně Základní školy Supíkovice <.>
<br> Tímto vyzýváme uchazeče o spolupráci ke zpracování cenové nabídky dle přiložené zadávací
dokumentace a výkazu výměr <.>
<br> Podklady pro vyhotovení cenové nabídky obdržíte obratem na základě písemného dotazu na e-
mailovou adresu: starosta@supikovice.cz
<br> Předem děkujeme za předložení cenové nabídky na akci „Modernizace sociálního zařízení
v budově II.stupně ZŠ Supíkovice.“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 30.06.2020
Svěšeno dne : 16.07.2020
Elektronicky - www.supikovice.cz - úřad - úřední deska

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Supíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz