« Najít podobné dokumenty

Obec Kateřinice (Nový Jičín) - č.45/2020 - Mimořádné opatření při epidemii - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nařizuje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kateřinice (Nový Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mimoradne_opatreni-khs_2020_11.pdf (840,26 kB)
Mimořádné opatření č.11.4“2020 Kraj ské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle 5 85 odst.1 a 3 zákona č.2589000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č.2583000 Sb.“) ve smyslu 5 82 odst.2 písm.m) zákona č.25 82000 Sb.ve spojení s š 69 odst.1 písm.i) a 5 69 odst.2
<br> nařizuje
<br> mimořádné opatření při epidemii
<br> spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území celého Moravskoslezského kraje
<br> 1.v povinnosti všech osob zaměstnávajících
<br> - přeshraniční pracovníky nebo
<br> - občany Evropské unie,kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu
<br> ekonomické činnosti <,>
<br> (dále jen „zaměstnavatel“) zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele,pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli,pro něhož vykonávají práci,jedenkrát za 10 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.Test nesmí být starší než 4 dny <.>
<br> 2.v zákazu pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,a to:
<br> - ve všech vnitřních prostorách staveb,ve kterých dochází ke konání hromadných akcí s účastí nad 100 osob
<br> 3.v zákazu pohybu a pobytu osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné ve smyslu 5 19 odst.1 zákona č.2583000 Sb <.>,svýjimkou stravovacích služeb,bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapánek,ato:
<br> - při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru
<br> Čl.1 Důvod vydání mimořádného opatření
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Os...
mimoradne_opatreni-khs_2020_10.pdf (1 921,30 kB)
Mimořádné opatření č.102020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle & 85 odst.1 a 3 zákon č.258í2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č.2582000 Sb.“) ve smyslu % 82 odst.2 písm.m) zákona č.258f2000 Sb.ve spojení s š 69 odst.1 písm.i) a & 69
<br> odst.2
<br> nařizuje
<br> mimořádné opatření při epidemii
<br> spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí,Frýdek—Místek,Frýdlant nad Ostravicí,Jablunkov,Bohumín,Havířov,Karviná,Orlová,Ceský Těšín,Třinec a všech obcí,pro které vykonávají rozšířenou působnost
<br> l.v zavedení vstupního filtru pacientů a zaměstnanců u vstupu do zdravotnických zaňzení <,>
<br> E."
<br> pro zjištění aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky covid-l') <,>
<br> v nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních,ve kterých se poskytuje lůžková péče,s vý j ímkou:
<br> přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení <,>
<br> návštěv nezletilých pacientů <,>
<br> návštěv pacientů s omezenou svéprávnosti <,>
<br> návštěv pacientů v hospicech & dalšich pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocneni <.>
<br> v provedení RT-PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních,ve kterých se poskytuje lůžková péče,s výjimkou:
<br> pacientů,kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV—2,který není starší než 4 dny <,>
<br> v nařízení provedení testování zaměstnanců pracujících ve zdravotnických zařízeních,ve kterých se poskytuje lůžková péče,pomocí RT-PCRfRapid testů s výjimkou: zaměstnanců,kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR nebo Rapid testu na přítomnost SARS CoV-2,které není starší než 30 dní <.>
<br> v nařízení zákazu návštěv v zařízení...

Načteno

edesky.cz/d/3981141

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kateřinice (Nový Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz